Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΕΥΔΑΠ: Διανομή μερίσματος 0,228 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου 0,23 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

tags :
ΕΥΔΑΠ: Διανομή μερίσματος 0,228 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου 0,23 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ
Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2021.

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Ιουνίου 2021, αποφάσισε την διανομή μερίσματος παρελθουσών χρήσεων από το κονδύλι «Κέρδη εις νέον» ποσού ύψους 25.560.000 €, δηλαδή μέρισμα 0,24 € ανά μετοχή μεικτό.
Το ποσό μερίσματος των 0,24 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4646/2019 (όπως ισχύει σήμερα), ήτοι 0,012 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,228 ευρώ ανά μετοχή.
Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2021 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 7η Ιουλίου 2021. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» κατά την 1η Ιουλίου 2021 (record date).
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης