Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Τι θα συμβεί στον Ελλάκτωρ αν χάσει την Αττική Οδό - Πλήγμα για EBITDA και ταμειακές ροές

Τι θα συμβεί στον Ελλάκτωρ αν χάσει την Αττική Οδό - Πλήγμα για EBITDA και ταμειακές ροές
Ο Όμιλος προτίθεται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για την επέκταση της παραχώρησης της Αττικής Οδού Α.Ε. πέραν της λήξης της το 2024
Σχετικά Άρθρα
Την υψηλή του εξάρτηση από την Αττική Οδό, σε ότι αφορά το τζίρο και τα λειτουργικά κέρδη, περιγράφει ο όμιλος Ελλάκτωρ, στο ενημερωτικό δελτίο με αφορμή την αύξηση κεφαλαίου που ξεκινάει σήμερα (16/7).
Στους ενδεχόμενους κινδύνους, που περιγράφονται από τις εταιρείες που δημοσιεύουν ενημερωτικά, η Ελλάκτωρ σημειώνει πως τυχόν μη ανανέωση της παραχώρησης αυτής μετά το 2024 ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα αποτελέσματα του Ομίλου.
Επιπτώσεις σημαντικές θα αν κερδίσει το νέο διαγωνισμό αλλά με δυσμενέστερους όρους και από την κυβέρνηση διαρρέεται πως ο νέος διαγωνισμός δεν θα είναι όπως ο παλιός, ο οποίος ήταν εξαιρετικά ευνοϊκός για τις εταιρείες.
Αναμένεται επίσης το πόρισμα στο υπουργείο Υποδομών για το αν έχει γίνει ήδη απόσβεση και πρέπει να επιστρέψει στο κράτος πριν το 2024.

Το ύψος της λειτουργικής κερδοφορίας

Η παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε. παράγει ένα σημαντικό τμήμα των λειτουργικών ταμειακών ροών του Ομίλου.
Για τη χρήση του 2020, η παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε. συνεισέφερε 151,6 εκατ. στα συνολικά έσοδα του Ομίλου ύψους 892,3 εκατ. ευρώ και 105,6 εκατ. ευρώ στα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ύψους 30 εκατ. ευρώ.
Με άλλα λόγια αν δεν υπήρχε η Αττική Οδός, ο όμιλος το 2020 θα είχε αρνητικά EBITDA μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Αντίστοιχα για τη χρήση του 2019 η παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε. συνεισέφερε 192,7 εκατ. στα συνολικά έσοδα του Ομίλου ύψους 1.273,6 εκατ. και 134,0 εκατ. σε συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) Ομίλου ύψους 80 εκατ. ευρώ.
Και το 2019 δηλαδή χωρίς την Αττική Οδό τα EBITDA Θα ήταν αρνητικά.
Επιπρόσθετα, για την περίοδο 01.01- 31.03.2021, η παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε. συνεισέφερε 30,6 εκατ. στα συνολικά έσοδα του Ομίλου ύψους 193 εκατ. και 18,6 εκατ. στα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ύψους 40 εκατ. ευρώ.
Η «Ολυμπία Οδός Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος – Τσακώνα» και η «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα Παθε Μαλιακός – Κλειδί» (οι οποίες δεν ενοποιούνται ολικά στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου) είναι παραχωρήσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και, παρά το ότι αναμένεται να συνεισφέρουν στα έσοδα του Ομίλου μέσω διανομής μερίσματος προς αυτόν ή/και στις ταμειακές ροές του μέσω αποπληρωμής δανεισμού που έχουν λάβει από τον Όμιλο, η παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε. παραμένει το πλέον ώριμο έργο παραχώρησης για τον Όμιλο και συνεισφέρει το σημαντικότερο τμήμα στη λειτουργική κερδοφορία του.

Θα επηρεαστούν οι ταμειακές ροές

Τυχόν μείωση των εσόδων από την Αττική Οδό Α.Ε. ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητα του Ομίλου να διατηρεί επαρκείς λειτουργικές ταμειακές ροές για τα λοιπά έργα και δραστηριότητές του.
Ο Όμιλος προτίθεται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για την επέκταση της παραχώρησης της Αττικής Οδού Α.Ε. πέραν της λήξης της το 2024.
Η ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού δεν έχει ακόμα καθοριστεί.
Παρότι ο Όμιλος κατέχει ήδη την παραχώρηση από το 2001 και έχει εμπειρία στη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου, δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι η σύμβαση παραχώρησης του Ομίλου θα επεκταθεί ή ανανεωθεί.

Αν χαθεί η Αττική Οδός η Ελλάκτωρ θα εισπράξει 60 εκατ. ευρώ

Εάν η παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε. δεν απονεμηθεί στον Όμιλο στη λήξη της τον Οκτώβριο του 2024, τα εναπομείναντα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας που κατείχε την παραχώρηση θα διανεμηθούν, κατόπιν πληρωμής όλων των υποχρεώσεων, σε αναλογική βάση στους μετόχους της κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τριών ετών.
Βάσει του ισολογισμού 31.12.2020, και αφού συνυπολογισθεί η μετατροπή μέρους του μετοχικού κεφαλαίου σε δευτερογενές δάνειο ύψους 83 εκατ. ευρώ, όπως αυτή έλαβε χώρα στις 16.04.2021, το ποσό που θα επιστραφεί στους μετόχους εκτιμάται σε περίπου 91 εκατ. (εκ του οποίου ποσό 60 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 65,75% αντιστοιχεί στους μετόχους του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ).
Εάν ο Όμιλος δεν εξασφαλίσει εκ νέου την παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε., ή εάν η παραχώρηση εξασφαλισθεί με δυσμενέστερους όρους, ενδέχεται να μειωθούν τα έσοδα του Ομίλου από το 2025, καθώς και η λειτουργική του κερδοφορία.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης