Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Prodea Investements: Στις 21 Ιουλίου η εκκίνηση διαπραγμάτευσης των νέων ομολογιών

Prodea Investements: Στις 21 Ιουλίου η εκκίνηση διαπραγμάτευσης των νέων ομολογιών
Η ανταπόκριση του κοινού, αν μη τι άλλο, κρίνεται ικανοποιητική, δεδομένου ότι οι προσφορές έφτασαν τα 554,243 εκατ. ευρώ, δηλαδή το ομόλογο καλύφθηκε κατά 1,85 φορές
Σχετικά Άρθρα

Από την Τετάρτη 21 Ιουλίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των 300.000 ομολογιών του πράσινου ομολόγου της Prodea στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά "ΠΡΟΝΤΕΑΟ1" και με λατινική γραμματοσειρά "PRODEAB1".
Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της εταιρείας είναι 1.000 ευρώ ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Υπενθυμίζεται πως τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς έφτασαν τα 300 εκατομμύρια ευρώ.
Η ανταπόκριση του κοινού, αν μη τι άλλο, κρίνεται ικανοποιητική, δεδομένου ότι οι προσφορές έφτασαν τα 554,243 εκατ. ευρώ, δηλαδή το ομόλογο καλύφθηκε κατά 1,85 φορές.
Το δε σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών ανήλθε σε 7.851.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,30% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,30% ετησίως.
Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,30%, είναι οι εξής:
α) 196.500 Ομολογίες (65,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 262.380 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 74,9% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση)
και β) 103.500 Ομολογίες (34,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 268.763 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 38,5% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).
Επίσης, από τις 103.500 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 30.000 Ομολογίες ως ακολούθως:
Καταγραφή_91.JPG
Πώς θα κατανεμηθούν τα αντληθησόμενα κεφάλαια

Τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα: (1) ποσό €56 εκατ. θα διατεθεί, εντός 30 ημερών από την Ημερομηνία Εκδόσεως, για την ολική αποπληρωμή του από 20.02.2018 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της Εκδότριας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους περίπου €56 εκατ. κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου (09.07.2021).
Η εν λόγω αποπληρωμή δανείου σχετίζεται με την επένδυση στο ακίνητο Καρελά το οποίο έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και είναι πιστοποιημένο κατά LEED.
Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία καταβολής του ποσού πλήρους αποπληρωμής του εν λόγω δανείου το καταβληθέν ποσό είναι χαμηλότερο του ανωτέρω ποσού τότε θα αυξηθεί αντίστοιχα το υπό (2) κατανεμηθέν ποσό.
(2) το εναπομείναν ποσό ύψους €236 εκατ., θα διατεθεί έως την 31.12.2024 για Πράσινες Επενδύσεις1 περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται αποκλειστικά με τις Πράσινες Επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους. 
Η Εκδότρια ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης.
Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 20.07.2021.


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης