Επιχειρήσεις

Τα σχέδια του Σαββίδη για τον ΟΛΘ – Ξεκίνησε η δημόσια πρόταση, παραμένει στο χρηματιστήριο

Τα σχέδια του Σαββίδη για τον ΟΛΘ – Ξεκίνησε η δημόσια πρόταση, παραμένει στο χρηματιστήριο
Στόχος της Εταιρείας είναι να καθιερωθεί ο Λιμένας Θεσσαλονίκης ως προτιμώμενη πύλη εισόδου
Σχετικά Άρθρα

Την πρόθεση για παραμονή του ΟΛΘ στο ΧΑ ακόμα και στο σενάριο, όπου ο μέτοχος συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 90%, διατυπώνει για μία ακόμη φορά ο προτείνων ήτοι η Belterra Investments, με τελικό δικαιούχο (Ultimate Βeneficial Owner) τον Νίκο Σαββίδη.
Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Προτείνων δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out), θα αποκτά χρηματιστηριακά όλες τις μετοχές που θα του προσφερθούν εντός τριών μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.
Επιπλέον, ο Προτείνων δηλώνει ότι δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Η επιχειρηματική στρατηγική

Η Belterra εστιάζει κυρίως στους κλάδους του τουρισμού, των υποδομών, των logistics και της ενέργειας.
O Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τη δραστηριότητά του και να διατηρήσει την τρέχουσα επιχειρηματική στρατηγική του.
Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να επιφέρει σημαντικές μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και της συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, καθώς και στους επιχειρηματικούς της στόχους.
Η Belterra προτίθεται να υποστηρίξει και να διευκολύνει περαιτέρω τη διοίκηση της Εταιρείας στην υλοποίηση της στρατηγικής της.
Στόχος της Εταιρείας είναι να καθιερωθεί ο Λιμένας Θεσσαλονίκης ως προτιμώμενη πύλη εισόδου για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (containers), γενικού φορτίου αλλά και επιβατών, στις αγορές της Βαλκανικής, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, παρέχοντας ένα αποδοτικό, αξιόπιστο και ποιοτικό σύστημα logistics.
Για τον σκοπό αυτό, η στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας επικεντρώνεται συνοπτικά στην αύξηση της περιουσίας των μετόχων της, μέσω:

  • διατήρησης της σημαντικής θέσης που κατέχει το Λιμάνι στην περιοχή του και την ανάδειξή του ως πρώτου λιμένα των Βαλκανίων,
  • ενίσχυσης του ρόλου του στην Ανατολική Μεσόγειο ως κέντρου συνδυασμένων μεταφορών, και
  • μετεξέλιξής του σε διαμετακομιστικό κόμβο και σε σημαντική Περιφερειακή Πύλη για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στον οποίο σημαντικό μερίδιο θα κατέχει η διακίνηση Ε/Κ διαμετακόμισης (in transit).


Μέσω της συμμετοχή στην νεοσύστατη ThPA Sofia EAD, η οποία έχει την έδρα της στη Σόφια της Βουλγαρίας στοχεύει στην επέκταση της ενδοχώρας και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας του Λιμένα Θεσσαλονίκης μελλοντικά με μια σειρά σιδηροδρομικών τερματικών σταθμών στη Νοτιοανατολική, Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, ξεκίνησε με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου στις 30 Ιουλίου και θα διαρκέσει 4 εβδομάδες, ήτοι μέχρι τις 27/08/2021.
Το τίμημα που προσφέρεται ανέρχεται στα 26,50 ευρώ ανά μετοχή.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης