Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Άμεση πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση μέσω του ΕΘΝΙΚΗ 2.0

Άμεση πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση μέσω του ΕΘΝΙΚΗ 2.0

Η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιμη να υποδεχτεί τα αιτήματα των επιχειρήσεων για τη χορήγηση δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Περισσότερα από 50 δισ. ευρώ επιδοτήσεων και δανείων υπολογίζεται ότι θα διοχετευθούν στην ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις μέσα από τη διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του ειδικού αναπτυξιακού εργαλείου που σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 στην ΕΕ, μέσω ενός εκτεταμένου πλαισίου επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.
Η αξιοποίηση των εν λόγω πόρων (στην Ελλάδα θα διατεθούν 31 δισ. ευρώ) αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία και ταυτόχρονα μια μεγάλη πρόκληση για τη χώρα μας.
Η πρόκληση δεν αφορά μόνο την ελληνική επιχειρηματικότητα, αλλά και τις ελληνικές τράπεζες που καλούνται να ανταποκριθούν με ταχείς ρυθμούς και διαδικασίες για τη διάθεση των πόρων του Ταμείου.
Οι επενδύσεις που μπορεί να υποστηρίξει εκτιμάται ότι έχουν τη δυναμική να αυξήσουν το μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας κατά τουλάχιστον 30%.
Τα οφέλη του Ταμείου αναμένεται να διαχέονται σταδιακά σε ένα όλο και πιο ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας, στην αγορά εργασίας, την ποιότητα των υποδομών και τις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας.

Τρεις άξονες

Η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα πραγματοποιηθεί μέσα από τρεις άξονες:

  1. Μέσω της ένταξης σε προγράμματα επιδοτήσεων για την ίδια την επιχείρηση
  2. Μέσω δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών για τα επενδυτικά της σχέδια
  3. Μέσα από τη συμμετοχή της επιχείρησης στην υλοποίηση είτε δημόσιων είτε ιδιωτικών έργων με χρηματοδότηση του Ταμείου, ως ανάδοχος, υπεργολάβος ή και προμηθευτής.

Πέντε προτεραιότητες


Οι πόροι του Ταμείου θα διοχετευθούν προς τις επιχειρήσεις μέσω της παροχής επιδοτήσεων και δανείων στη βάση των εξής προτεραιοτήτων:
• Πράσινη μετάβαση
• Ψηφιακός μετασχηματισμός
• Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη
• Εξωστρέφεια
• Αύξηση μεγέθους μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Επιλέξιμοι είναι όλοι οι κλάδοι της οικονομίας και όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες σχεδιάζουν να επενδύσουν σε έργα που προωθούν τους στόχους και τις προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Back View of the Head of the Project Holds Laptop and Discussing Product Details with Chief Engineer while They Walk Through Modern Factory.
ΕΘΝΙΚΗ 2.0

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στη διάθεση των πόρων του Ταμείου στις επιχειρήσεις με το ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών ΕΘΝΙΚΗ 2.0. Πρόκειται για ένα πλαίσιο στήριξης και καθοδήγησης για την κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης που επιδιώκει να επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης είτε άμεσα, χρηματοδοτώντας τα επενδυτικά της σχέδια, είτε έμμεσα ως ανάδοχος, υπεργολάβος ή προμηθευτής δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
Στόχος του ΕΘΝΙΚΗ 2.0 είναι να απλουστεύσει και να επιταχύνει τη διαδικασία χρηματοδότησης των επενδύσεων, με:
εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων πελατείας που σκιαγραφεί τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις για την ένταξή της στο κατάλληλο πρόγραμμα δράσης
γρήγορες διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης
συμπληρωματικές τραπεζικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στο εκάστοτε έργο.
Κλειδί για την επαφή των επιχειρήσεων με την Εθνική Τράπεζα αποτελεί ο υπεύθυνος σχέσεων (Relationship Manager – RM), ο οποίος μπορεί να συζητήσει μαζί τους τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει κάθε επιμέρους στόχος του αναπτυξιακού προγράμματος του Ταμείου και πώς μπορούν να επωφεληθούν.
Ο RM σκιαγραφεί τις ανάγκες των επιχειρήσεων και προτείνει λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες που υποστηρίζουν την ένταξή τους στο κατάλληλο πρόγραμμα δράσης και βρίσκεται δίπλα τους σε κάθε βήμα ανάπτυξης.
Στόχος είναι η εγκριτική διαδικασία να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες για μεγάλα επενδυτικά έργα και τον ένα μήνα για μεσαία επιχειρηματικά σχέδια.
Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Τράπεζα σχεδιάζει διαφορετικές διαδρομές για την υποδοχή και την αξιολόγηση των αιτημάτων τους, ώστε να εξετάζονται και να εγκρίνονται ταχύτατα.
Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης, όπως π.χ. δραστηριότητα, κύκλος εργασιών, που θα καταχωρούνται σε σχετικό εργαλείο ή οδηγό, οι πελάτες θα έχουν στη διάθεσή τους όλες τις κατάλληλες επιλογές, προκειμένου να καλυφθεί η οποιαδήποτε ανάγκη μέσω των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου, καθώς και η δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης με εξειδικευμένα προϊόντα που παρέχει η Εθνική Τράπεζα.
Η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιμη να αρχίσει να υποδέχεται τα αιτήματα των επιχειρήσεων για τη χορήγηση δανείων παράλληλα με τη δημοσίευση των πρώτων προσκλήσεων για επιδοτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΕΘΝΙΚΗ 2.0 εδώ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης