Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ideal: Aύξηση 84% στα καθαρά κέρδη, στα 7,2 εκατ. ευρώ για το 2021

Ideal: Aύξηση 84% στα καθαρά κέρδη, στα 7,2 εκατ. ευρώ για το 2021

Η εταιρεία IDEAL Holdings κατόπιν και της δημοσίευσης την 31.03.2022 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2021, ενημερώνει για τα Proforma Ενοποιημένα Αποτελέσματα του 2021

H IDEAL Holdings ανακοινώνει τα Proforma αποτελέσματά της για το 2021, όπου κατέγραψε αύξηση στα καθαρά κέρδη κατά 84% στα 7,2 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά, σημείωσε:

  • Αύξηση των Εσόδων κατά 43% στα €67,5 εκατ., σε σύγκριση με €47,2 εκατ. το 2020
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων τόκων  και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 61% στα €10,8 εκατ., έναντι €6,7 εκατ. το 2020
  • Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 84% στα € 7,2 εκατ. έναντι €3,9 εκατ. το 2020

Proforma ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Ποσά σε χιλ. €

2021

2020

Δ %

Κύκλος Εργασιών

67.534

47.197

43%

EBITDA

10.760

6.660

61%

Κέρδη προ Φόρων

8.917

4.870

83%

Καθαρά Κέρδη

7.155

3.857

84%

Κέρδη ανά Μετοχή

0,23

0,12

86%

Η IDEAL Holdings επισημαίνει ότι οι Proforma Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν τις επιδόσεις των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, δεν είναι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας και απεικονίζονται στην σημείωση 21.3 των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2021.

Εξέλιξη και επιδόσεις των συμμετοχών της IDEAL Holdings

IDEAL Electronics & ADACOM - Proforma ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Ποσά σε χιλ. €

2021

2020

Δ %

Κύκλος Εργασιών

30.393

21.020

44%

EBITDA

1.986

1.363

46%

Κέρδη προ Φόρων

1.147

839

40%

Καθαρά Κέρδη

816

815

0%

Astir Vitogiannis A.E. - Proforma ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Ποσά σε χιλ. €

2021

2020

Δ %

Κύκλος Εργασιών

29.408

21.147

39%

EBITDA

7.410

5.000

48%

Κέρδη προ Φόρων

6.479

3.741

73%

Καθαρά Κέρδη

5.301

2.809

89%


Three Cents - Proforma ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Ποσά σε χιλ. €

2021

2020

Δ %

Κύκλος Εργασιών

7.734

5.030

54%

EBITDA

1.364

297

359%

Κέρδη προ Φόρων

1.291

290

345%

Καθαρά Κέρδη

1.038

233

345%


Προοπτικές για το 2022

Το 2022 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές για την Ελληνική Οικονομία η οποία ανέκαμπτε από τα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ετών και αναμένει τις εισροές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθωρισμού, του ενεργειακού κόστους, την συνεχιζόμενη διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα και την αύξηση του μεταφορικού κόστους θα παραμείνουν τα κυρίαρχα θέματα, επηρεάζοντας την πορεία της οικονομίας.

Η IDEAL Holdings εκτιμά ότι έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες άμυνες για να ενισχύσει περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη της το 2022, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί:

  • IDEAL Electronics: Τα αναμενόμενα κυβερνητικά προγράμματα χορήγησης ψηφιακών εργαλείων και αντικατάστασης ενεργοβόρων οικιακών συσκευών εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην δημιουργία ζήτησης για τα προϊόντα που διανέμει η εταιρεία.
  • ADACOM: Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων και τα μεγάλα έργα κυβερνοασφάλειας αναμένεται να τονώσουν περαιτέρω την ζήτηση για υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και εμπιστοσύνης.
  • Astir Vitogiannis: Η αύξηση της ζήτησης για γυάλινη συσκευασία και η ευελιξία παραγωγής εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων. Η εξαγορά της Coleus αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα μεγέθη της Astir. 
  • Three Cents:  Η περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και η επέκταση σε νέες αγορές αναμένεται να οδηγήσει σε διεύρυνση των πωλήσεων.

Εξαγορά της Coleus Packaging

Η συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού 74,99% της Coleus Packaging Proprietary Limited («Coleus») με τίμημα ZAR 210 εκατ. (€ 12,65 εκατ. – Ισοτιμία 1 EUR για 16,6 ZAR) είναι σημαντική για την Astir Vitogiannis.
Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μετά την συναίνεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ν. Αφρικής, θα χρηματοδοτηθεί κατά 57% σε τοπικό νόμισμα και αναμένεται να διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα της Astir.
Η Coleus, η οποία απασχολεί συνολικά 140 εργαζόμενους, το 2021 είχε πωλήσεις ZAR 521,8 εκατ. (€31,4 εκατ.), EBITDA ZAR 59,6 εκατ. (€3,6 εκατ.) και καθαρό δανεισμό ZAR 120 εκατ. (€7,2 εκατ.). Η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία είναι €1 = 16,6 ZAR.
Το 2021 η Astir και η Coleus είχαν συνολικές πωλήσεις 12,5 δισεκατομμυρίων πωμάτων. Η συμφωνία θα επιτρέψει συνέργειες τόσο στα έσοδα και στο κόστος, καθώς και στην εξυπηρέτηση πελατών σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.
«Η πειθαρχημένη επιχειρηματική μας προσέγγιση και οι σωστές μας επιλογές στις επενδύσεις μας αποδεικνύονται από τα πολύ θετικά αποτελέσματα. Στην IDEAL Holdings, καινοτομούμε και επενδύουμε στην δημιουργία αξίας για τις θυγατρικές και τους μετόχους μας. Παράλληλα, η προσθήκη της Coleus Packaging στην οικογένεια της IDEAL Holdings – κάτι που αποτελεί ίσως την πρώτη συμφωνία τέτοιου είδους στην Ελλάδα και συμβαδίζει απόλυτα με τις αξίες του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης και της ευελιξίας που μας διακατέχουν – καθιστά την Astir Vitogiannis διεθνή παίκτη και ταυτόχρονα θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Αφρική, στην αγορά που αναπτύσσεται με τους υψηλότερους ρυθμούς,» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΣ της IDEAL Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου .

www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης