Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Interlife: Στις 17 Ιουνίου η ΓΣ μετόχων για τη διάθεση κερδών του 2021

tags :
Interlife: Στις 17 Ιουνίου η ΓΣ μετόχων για τη διάθεση κερδών του 2021
Το ΔΣ αναμένεται να προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή
Σχετικά Άρθρα

Tακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Interlife την 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 16:30 μ.μ.) στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή».
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
 2. Διάθεση κερδών για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021.
 3. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ’ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής.
 5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022.
 6. Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022.
 7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.
 8. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
 9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική).
 10. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.
 11. Διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από τη μη ρυθμιζόμενη αγορά (Ν.Ε.Α. Αγορά) του Χρηματιστηρίου της Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την εν λόγω διαγραφή.
 12. Διάφορες ανακοινώσεις
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->