Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Yψηλές αποδόσεις για το CVC από το Υγεία με καθαρά κέρδη 23,4 εκατ. ευρώ

tags :
Yψηλές αποδόσεις για το CVC από το Υγεία με καθαρά  κέρδη 23,4 εκατ. ευρώ

Σε ποιες κινήσεις προχώρησε. 

Υψηλή αποδοτικότητα εμφανίζει το νοσοκομείο Υγεία καθώς σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση του 2021, καθώς η απόδοση ιδίων κεφαλαίων ανήλθε κοντά στο 11 % καθώς τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 23,4 εκατ. ευρώ.
Τέσσερα χρόνια μετά την εξαγορά του Υγεία από το CVC έναντι 290 εκατ. ευρώ, ο κύκλος εργασιών του ανήλθε σε 150,9 εκατ. ευρώ έναντι 140,8 εκατ. ευρώ του 2020.
Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 39,1 εκατ. ευρώ έναντι 38,3 εκατ. ευρώ του 2020, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 46,5 εκατ. ευρώ, έναντι 43,3 εκατ. ευρώ.
Οι απαιτήσεις από τους πελάτες ανήλθαν σε 68,3 εκατ. ευρώ έναντι 72,2 εκατ. ευρώ ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 17 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις 123, 9 εκατ. ευρώ – Αναδιάρθρωση δανεισμού

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες έφθασαν τα 123,9 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το 2020, αποτελώντας το 25,1% του συνολικού ενεργητικού της εταιρείας.
Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας μειώθηκε σε 174,9 εκατ. ευρώ απο 196,6 εκατ. ευρώ καθώς πραγματοποιήθηκαν αποπληρωμές.
Τον Φεβρουάριο 2021 η Εταιρεία στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της, προχώρησε στην αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους 100 εκατ. ευρώ με ταυτόχρονη εκταμίευση ισόποσου ποσού από την Eurobank, σύμφωνα με το πρόγραμμα του κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, μέχρι του ποσού των 293 εκατ. ευρώ της 30ης Δεκεμβρίου 2020.
Επίσης, στις 18 Ιανουαρίου 2022 το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε την κάλυψη έκδοσης του κοινού μη εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου της εταιρείας ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, ποσού έως 4 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα στην χρήση του 2021 μειώθηκε και ο καθαρός δανεισμός στα 157, 2 εκατ. ευρώ από 188,3 εκατ. ευρώ του 2020.
Αξιοσημείωτη, όμως, είναι η άνοδος των καθαρών ταμειακών ροών κατά 18,8% καθώς ανήλθαν σε 52,4 εκατ. ευρώ έναντι 44,1 εκατ. ευρώ.
Εάν θεωρητικά το CVC θεωρητικά αποφάσιζε την αποεπένδυση από το Υγεία ( εαν και αποτελεί πλέον μέλος του Health care group με 12 νοσοκομεία διαγνωστικά κέντρα κα) με βάση τους πολλαπλασιαστές εξαγοράς του 2018 ( 12 φορές ) τότε η αξία του κινείται σχεδόν σε διπλάσια επίπεδα. Εφόσον, όμως, τα επιτόκια οδεύουν σε άνοδο και αυξάνεται το κόστος δανεισμού επηρεάζονται περισσότερο και οι πολλαπλασιαστές των εξαγορών.

Παφίλας Δημήτρης
dpafilas@yahoo.comwww.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->