Επιχειρήσεις

Motor Oil: Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ελέχου και Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης συγκροτήθηκαν σε σώμα

Motor Oil: Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ελέχου και Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης συγκροτήθηκαν σε σώμα
Συγκροτήθηκαν σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης
Σχετικά Άρθρα
Η Motor Oil ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 1ης Ιουλίου 2022 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νίκη Δ. Στουφή - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Δημήτριος - Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Η θητεία των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια αρχομένη από την επόμενη ημέρα μετά από την Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχτηκαν και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα αυθημερόν ως ακολούθως:
Πρόεδρος: κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.
Μέλη:  Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος –Ανεξάρτητο τρίτο Πρόσωπο, Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης – Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ετήσια, ήτοι αντίστοιχη αυτής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε κοινή Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου 4706/2020 ως εξής:
Πρόεδρος: Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.
Μέλη: Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ. Νίκη Δ. Στουφή - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ. Σ.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης ως εξής:
Πρόεδρος: Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλη: Πέτρος Τ. Τζαννετάκης - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης – Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου / Μη Μέλος Δ.Σ.
Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.
Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Αντικείμενο της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι να επιβλέπει, να παρακολουθεί και να εγκρίνει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, να ορίζει στόχους ESG και να αποφασίζει διορθωτικές ενέργειες

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->