Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Με ποσοστό 61,08% στην Ελλάκτωρ η Reggeborgh

Με ποσοστό 61,08% στην Ελλάκτωρ η Reggeborgh
Στο 61,0814% διαμορφώνεται πλέον το ποσοστό της Reggeborgh στην Ελλάκτωρ

Στο 61,0814% διαμορφώνεται πλέον το ποσοστό της Reggeborgh στην Ελλάκτωρ, μετά το πέρας της προαιρετικής δημόσιας πρότασης την οποία υπέβαλε τον Μάιο.
Πιο ειδικά, με βάση την εταιρική ανακοίνωση, "η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η "Εταιρεία" ή/και "Εκδότρια") γνωστοποιεί ενημέρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, που έλαβε την 05.08.2022 από μετόχους της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
I. Η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, και ελεγχόμενη από την REGGEBORGH INVEST B.V., ενημέρωσε ότι, απέκτησε την 2α Αυγούστου 2022 μετοχές της Εκδότριας που της προσφέρθηκαν στην Προαιρετική Δημόσια Πρόταση που υπέβαλε η μέτοχος στις 06 Μαΐου 2022 και κατόπιν τούτου η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας διαμορφώθηκε ως ακολούθως: Ημερομηνία μεταβολής/πίστωσης των μετοχών που προσφέρθηκαν στη Δημόσια Πρόταση: 2 α Αυγούστου 2022. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (που ενσωματώνονται σε μετοχές) μετά την πίστωση των μετοχών που προσφέρθηκαν στη Δημόσια Πρόταση :
(i) Άμεση συμμετοχή: 15,6249% (ήτοι 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)
(ii) Έμμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές). Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο (i) και έμμεσο (ii)): 15,6249% (ήτοι 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
II. Η REGGEBORGH INVEST B.V. (εφεξής "REGGEBORGH") ενημέρωσε ότι, την 02.08.2022 επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή της και τα δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια, λόγω απόκτησης μετοχών που προσφέρθηκαν στη θυγατρική της εταιρεία RB ELLAKTOR HOLDING B.V., συνεπεία Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης που υπέβαλε η τελευταία στις 06 Μαΐου 2022. Κατόπιν τούτου η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας διαμορφώθηκε ως ακολούθως: Ημερομηνία μεταβολής/πίστωσης των μετοχών που προσφέρθηκαν στη Δημόσια Πρόταση: 2 α Αυγούστου 2022
Α. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (που ενσωματώνονται σε μετοχές) μετά την πίστωση των μετοχών που προσφέρθηκαν στη Δημόσια Πρόταση:
(i) Άμεση συμμετοχή: το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια διαμορφώθηκε σε 30,5222% (ήτοι 106.275.775 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)
(ii) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της θυγατρικής του μετόχου REGGEBORGH, RB ELLAKTOR HOLDING B.V.): 15,6249% (ήτοι 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές). Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσo (i) και έμμεσo (ii)): 46,1471% (ήτοι 160.680.530 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 30,5222% (ήτοι 106.275.775 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Β. Χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1.β του ν. 3556/2007, ήτοι δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) ποσοστού 14,9343% επί των δικαιωμάτων ψήφου (ήτοι 52.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, με περίοδο άσκησης/μετατροπής του Call Option 36 μήνες με εκκίνηση την 06.05.2022 και λήξη την 06.05.2025.
H REGGEBORGH INVEST B.V. δεν δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις μετοχές του Call Option κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του εν λόγω Call Option. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά και την πιθανή απόκτηση του Call Option:
Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση Α και Β): 61,0814% (ήτοι 212.680.530 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)".

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->