Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΤΕΡΝΑ Eνεργειακή: Διεύρυνση της χρήσης μέρους του ομολογιακού δανείου 150 εκατ. ευρώ

ΤΕΡΝΑ Eνεργειακή: Διεύρυνση της χρήσης μέρους του ομολογιακού δανείου 150 εκατ. ευρώ
Ενημέρωση για τις αποφάσεις της επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €150.000.000 της Εταιρείας (εφεξής το «ΚΟΔ»)

Τη διεύρυνση και παράταση διάρκειας της χρήσης ποσού 10,767 εκατ. ευρώ ώστε να διατεθεί για την κατασκευή αιολικών πάρκων στην ευρύτερη ελληνική επικράτεια, ενέκρινε η επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος ομολογιακού δανείου 150 εκατ. του 2029 της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:
Ενημέρωση για τις αποφάσεις της επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €150.000.000 της Εταιρείας (εφεξής το "ΚΟΔ")
Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι την 25η Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 11.11.2022 πρόσκληση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ σε Συνέλευση, η επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος ομολογιακού δανείου δυνάμει του από 10.10.2019 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €150.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το "Πρόγραμμα ΚΟΔ") η οποία είχε συγκληθεί στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", επί της Λεωφόρου Αθηνών 110, Αθήνα 104 42, με δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
Στην επαναληπτική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, Ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν συνολικά 41.462 ομολογίες, επί συνόλου 150.000 ομολογιών, ήτοι ποσοστό 27,64% του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του ΚΟΔ κατά το χρόνο της Συνέλευσης.
Το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης υπερψηφίστηκε από Ομολογιούχους δανειστές εκπροσωπούντες 41.462 ομολογίες, ήτοι 100% των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην επαναληπτική Συνέλευση.
Ειδικότερα η επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων δανειστών του ΚΟΔ, έλαβε την ακόλουθη απόφαση:
Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική Συνέλευση παρείχε την συναίνεση των Ομολογιούχων για την αλλαγή χρήσης ποσού €10.767.000 εκ των αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

  • Βάσει του όρου 3.1 του Προγράμματος ΚΟΔ και του από 10.10.2019 Ενημερωτικού Δελτίου, το ποσό των €56.000.000 θα διατίθετο για την κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 218 MW, από την Εγγυήτρια ή από θυγατρικές της Εγγυήτριας (είτε μέσω ενδοομιλικού δανεισμού από την Εγγυήτρια προς τις θυγατρικές είτε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις θυγατρικές από την Εγγυήτρια) κατά την περίοδο 2019-2022. Ειδικότερα, το ποσό των €10.767.000 θα διατίθετο για την κατασκευή από την Εγγυήτρια τεσσάρων (4) αιολικών πάρκων (Ευρυτανία) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (πρώην Ν. Ευρυτανίας και Φθιώτιδας) με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 66,6 MW.
  • Η ζητούμενη έγκριση των Ομολογιούχων αφορά τη διεύρυνση και παράταση διάρκειας της χρήσης του ως άνω ποσού των €10.767.000, ώστε αυτό να διατεθεί για την κατασκευή από θυγατρικές της Εγγυήτριας αιολικών πάρκων στην ευρύτερη ελληνική επικράτεια μέχρι την 31.3.2023.

Συνακόλουθα η επαναληπτική Συνέλευση παρείχε την συναίνεση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση του όρου 3.1 του Προγράμματος ΚΟΔ ως εξής:
"3.1 Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα "Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων" του Ενημερωτικού Δελτίου, σε συνδυασμό με την από 25.11.2022 απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων".

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Κλείσιμο
Advertisement