Επιχειρήσεις

Προοδευτική: Πράσινο φως από τη Γ.Σ. για έκδοση warrants υπέρ LDA Capital

Προοδευτική: Πράσινο φως από τη Γ.Σ. για έκδοση warrants υπέρ LDA Capital
Η Γ.Σ. ενέκρινε την έκδοση warrants υπέρ της LDA Capital προς κεφαλαιοδότηση της εταιρείας
Την έκδοση warrants με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της LDA Capital σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της εταιρείας με τον ως άνω οργανισμό ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της "Προοδευτικής".
Πιο ειδικά, "η εταιρεία ανακοινώνει, ότι σε ακολουθία της συμφωνίας της Εταιρείας με τον Οργανισμό "LDA CAPITAL LIMITED” και των σχετικών προηγούμενων ανακοινώσεών της, όπως και της από 08.11.20222 Πρόσκλησης σε έκτακτη γενική συνέλευση την Τρίτη 29 Νοέμβριου 2022 και της επαναληπτικής συνεδρίασης της 07.12.2022, εγκρίθηκαν ομοφώνως και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα θέματα ημερησίας διάταξης και δη:
1) "Λήψη μέτρων κεφαλαιοδότησης της Εταιρείας-Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών ("Warrants” επί μετοχών - "δικαιώματα προαίρεσης” ) με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της Εταιρείας "LDA CAPITAL LIMITED” σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρείας με τον ως άνω οργανισμό."
2) "Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος". Ειδικότερα, εγκρίθηκε ομοφώνως η έκδοση 1.216.000 Δικαιωμάτων Αγοράς Κοινών Μετοχών έναντι προκαθορισμένου τιμήματος 0,453 ευρώ ανά Κοινή Μετοχή (ως αυτή ενσωματώνεται σε κάθε ένα των ανωτέρω δικαιωμάτων) με διάρκεια άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων τρία (3) έτη υπέρ του προαναφερομένου επενδυτή και με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
Επιπρόσθετα συζητήθηκαν, η εξέλιξη των επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρείας και ενημερώθηκαν οι κ κ. Μέτοχοι για τις θετικές εξελίξεις των εν λόγω δράσεων της εταιρείας.
Το Δ.Σ. προκήρυξε εξάλλου νέα Γενική Συνέλευση για τις 29 Δεκεμβρίου με κύριο θέμα "τη χορήγηση εξουσιοδότησης για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την λήψη της σχετικής απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αυξάνει με απόφασή του το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών και για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υφίσταται κατά τον χρόνο που χορηγείται η ως άνω εξουσία στο ΔΣ, σύμφωνα με τους όρους και προΰποθέσεις που ορίζει το άρθρο 24§1 εδ. (α)-(γ), 4 και 5 του ν. 4548/2018 και άρθρου 6 του Καταστατικού εδ. 6.1 – 6.4 και σε εκτέλεση της συμφωνίας της εταιρείας με τον επενδυτικό Οργανισμό "LDA CAPITAL LIMITED”.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Κλείσιμο
Advertisement