Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

AS Company: Κέρδη 1,63 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2023

tags :
AS Company: Κέρδη 1,63 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2023
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση 206,09%, κυρίως λόγω της θετικής υπεραξίας των ομολόγων έναντι αρνητικής της αντίστοιχης περσινής περιόδου
Η “AS COMPANY S.A.” ανακοινώνει ότι το Α΄ Εξάμηνο του 2023 οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν οριακή μείωση 0,66% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στον κλάδο μας, η οποία παρατηρήθηκε από τα μέσα Μαΐου 2023.
Ο συντελεστής μικτού κέρδους είναι σημαντικά αυξημένος +3,26% σε επίπεδο ομίλου που οφείλεται κυρίως στον εξ ορθολογισμό του κόστους των μεταφορικών.
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA) ανήλθαν σε €1,953 εκατομμύρια, έναντι €2,180 εκατομμύρια στην αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας μείωση 10,39%.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,041 εκατ., έναντι €0,691 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 195,53%.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €1,637 εκατ. έναντι €0,535 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 206,09%, κυρίως λόγω της θετικής υπεραξίας των ομολόγων έναντι αρνητικής της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Οι πωλήσεις των θυγατρικών του Ομίλου παρουσίασαν μείωση κατά 9,14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ τα κέρδη προ φόρων είναι αυξημένα κατά 5,33%.
Την 1η Αυγούστου 2023 καταβλήθηκε προς τους μετόχους το μέρισμα που ενέκρινε η Γ.Σ. της 23.6.2023 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς», το οποίο διαμορφώθηκε σε 0,1105257671 ευρώ ανά μετοχή ήτοι συνολικού ποσού €1.449.049,60 (Σύνολο Χρηματικού Ποσού Διανεμόμενου μείον του φόρου μερισμάτων).
Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου ανήλθε σε €18,701 εκατ. , ήτοι αυξημένο κατά €1,013 σε σύγκριση με την 31.12.2022 πιστοποιώντας την υγιή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.
Η Διοίκηση, παρακολουθώντας τις παγκόσμιες και εγχώριες εξελίξεις, επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην περαιτέρω ανάπτυξη στις τρεις χώρες που δραστηριοποιείται - Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία - με την κυκλοφορία καινοτόμων προϊόντων με υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Βασικοί στόχοι της Διοίκησης παραμένουν η βελτίωση της συνολικής κερδοφορίας και του μεριδίου αγοράς στις χώρες που δραστηριοποιείται. Επιπρόσθετα, προσβλέπει σε νέες δραστηριότητες, προβαίνοντας σε ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή, όπως η απόκτηση νέων εκτάσεων γης στην περιοχή της Κρήτης, με στόχο τη δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους της. Τα οικονομικά στοιχεία του Α’ εξαμήνου 2023 αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://ir.ascompany.gr και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης