Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Lavipharm: Εκτόξευση 87% στα καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο 2024, ξεπέρασαν το 1,1 εκατ. ευρώ

tags :
Lavipharm: Εκτόξευση 87% στα καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο 2024, ξεπέρασαν το 1,1 εκατ. ευρώ
Οι ενοποιημένες Πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες πανήλθαν σε 15,02 εκατ. ευρώ
Σχετικά Άρθρα
Αύξηση κατά 15,9% παρουσιάζουν τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Lavipharm για το Α’ τρίμηνο του 2024, τα οποία διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2,85 εκατ. έναντι Ευρώ 2,46 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε Ευρώ 2,51 εκατ. έναντι Ευρώ 2,47 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου από διακοπείσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται κέρδη που σχετίζονται με τη μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού της λειτουργίας της φαρμακαποθήκης, η οποία διακόπηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.
Σημειώνεται ότι το Α’ τρίμηνο του 2024 έχει επιβαρυνθεί με μη ταμειακή (λογιστική) απεικόνιση της αποτίμησης των προγραμμάτων stock award και stock option που αναλογεί στη συγκεκριμένη περίοδο κι ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 0,34 εκατ. ως παροχές προς το προσωπικό.
Οι ενοποιημένες Πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ Rebate & Clawback ανήλθαν σε Ευρώ 15,02 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2024 έναντι Ευρώ 13,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,7%. Στις πωλήσεις της περιόδου δεν περιλαμβάνονται τα φαρμακευτικά προϊόντα Lonarid N® και Lonalgal®, καθώς οι πωλήσεις τους από τη Lavipharm ξεκίνησαν το Μάιο. Ομοίως, δεν περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις του φαρμακευτικού προϊόντος Flagyl®, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Ιουνίου.
Το μικτό κέρδος του Α’ τριμήνου 2024 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 6,06 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 5,12 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,3%.
Τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο ποσό των Ευρώ 1,11 εκατ. έναντι Ευρώ 0,59 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο ενισχυμένα σημαντικά κατά 87,1%. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm κατά την 31/03/2024 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 26,1 εκατ.
Αναφορικά με τις πωλήσεις, άνοδο κατά 11,4% παρουσιάζουν οι εξαγωγές του Ομίλου, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 6,53 εκατ. έναντι Ευρώ 5,86 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Οι πωλήσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην εγχώρια αγορά παρουσιάζουν επίσης άνοδο κατά 5,4%, ενώ οι πωλήσεις των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (OTC) αυξήθηκαν κατά 28,34%. Οι πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών προς το δίκτυο φαρμακείων παρουσίασαν μείωση κατά 8,9%. Μείωση κατά 6,9% παρουσίασαν και οι λοιπές παρεπόμενες εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου.
Αναλυτικά:
Στιγμιότυπο_οθόνης_2024-05-23_174337.pngΣτιγμιότυπο_οθόνης_2024-05-23_174329.png
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης