Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΕΧΑΕ: Αύξηση 30% στα καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο 2024, έφθασαν τα 4,4 εκατ. ευρώ

ΕΧΑΕ: Αύξηση 30% στα καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο 2024, έφθασαν τα 4,4 εκατ. ευρώ
Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 13,5 εκατ. ευρώ
Σχετικά Άρθρα
Με σημαντικά αυξημένη καθαρή κερδοφορία ολοκλήρωσε το α' τρίμηνο του 2024 η ΕΧΑΕ, με την επίδοση να είναι ενισχυμένη +30,5% σε ετήσια σύγκριση και να διαμορφώνεται σε 4,4 εκατ. ευρώ. 
Συγκεκριμένα, η ΕΧΑΕ πέτυχε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 15,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2023. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €13,5 εκ. (έναντι €11,7 εκ. το πρώτο τρίμηνο 2023).
Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε:
•  Αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 11,7%. Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε €6,6 εκ. έναντι €5,9 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
• Αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά +20,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2023. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €6,4 εκ. έναντι €5,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο 2023.
Aύξηση των ενοποιημένων κερδών μετά από φόρους κατά 30,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2023. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €4,4 εκ. έναντι €3,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο 2023.

Η Εικόνα της Αγοράς το Α’ Τρίμηνο 2024

• Ο Γενικός Δείκτης της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το πρώτο τρίμηνο 2024 αυξημένος κατά 34,9% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
• Ο Γενικός Δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε αύξηση το πρώτο τρίμηνο 2024 κατά 85,0% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
• Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα €1,19 δισ., εκ των οποίων €784 εκ. μέσω της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
• Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €147,6 εκ. διαγράφοντας αύξηση κατά 31,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2023 (€112,5 εκ.)
• Η μέση Κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 32,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση Κεφαλαιοποίηση του πρώτου τριμήνου 2023 (€95,3 δισ. έναντι €71,9 δισ.).
• Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου ενισχύθηκε περαιτέρω, και διαμορφώθηκε σε 65,6% το πρώτο τρίμηνο 2024 από 63,7% τo πρώτο τρίμηνο 2023.
• Ο όγκος συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων μειώθηκε κατά 19,4% στα 42,7 χιλ. συμβόλαια ημερησίως το πρώτο τρίμηνο 2024, από 53,0 χιλ. συμβόλαια το πρώτο τρίμηνο 2023.

Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιάννος Κοντόπουλος:
«Ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου 2024 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε €13,5 εκ., έναντι €11,7 εκ. του πρώτου τριμήνου 2023, σημειώνοντας αύξηση 15,7%. Ποσοστό 62,0% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στο Χρηματιστήριο Αθηνών και 22,0% προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς τις εισηγμένες εταιρείες, υπηρεσίες πληροφόρησης κ.α. Τέλος, ποσοστό 16,0% προέρχεται από τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε €6,6 εκ. έναντι €5,9 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ως αποτέλεσμα της αύξησης των αμοιβών προσωπικού κατά 21,7% (€4,0εκ. το πρώτο τρίμηνο 2024 έναντι €3,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο 2023). Σημειώνεται ότι τα έξοδα προσωπικού το 2024 περιλαμβάνουν αυξημένη σε σχέση με πέρυσι πρόβλεψη για μεταβλητές αποδοχές του προσωπικού, αναλογική με την ισχυρή οργανική απόδοση. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο τρίμηνο 2024 διαμορφώθηκαν σε €6,4 εκ. έναντι €5,3 εκ. του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,9%.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το πρώτο τρίμηνο 2024 ανήλθαν στα €5,3 εκ., έναντι €4,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 23,9%.
Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 30,5% και διαμορφώθηκαν στα €4,4 εκ. έναντι €3,3εκ. το πρώτο τρίμηνο 2023. Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη Τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αντικατοπτρίζουν την διαρκή προσπάθειά μας για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση της κερδοφορίας μας κατά 30,5%, η οποία υποδηλώνει την επιτυχία της στρατηγικής μας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία μας στη συνέχεια του έτους, καθώς η αγορά μας διαθέτει πλέον ισχυρά θεμέλια και έχει τα εφόδια για να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις.
Η Διοίκηση του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών θα συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για τους πελάτες μας. Στόχος μας παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της αγοράς μας σε διεθνές επίπεδο, με μέγιστη προτεραιότητα την παροχή αξίας στους μετόχους μας».

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης