Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Noval Property: Στο 81,5% το ποσοστό της Viohalco στην έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών

Noval Property: Στο  81,5% το ποσοστό της Viohalco στην έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε-ΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής o «Εκδότης»), σύμφωνα με τον N. 3556/2007, όπως ισχύει, την Απόφαση 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Εγκύκλιο 33/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι:

(α) κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε, στις 10.06.2024, ο κ. Νικόλαος Στασινόπουλος του Μιχαήλ, κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης, στις 05.06.2024, του συνόλου των μετοχών του Εκδότη στη ρυθμιζόμενη αγορά αξιών του Χ.Α., είχε:
(α1) την ισόβια επικαρπία 9.060.856 μετοχών του Εκδότη που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,166586% του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη και ταυτόχρονα το δικαίωμα να ασκεί τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 10, στοιχείο (δ) του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ενώ την ψιλή κυριότητα των μετοχών αυτών του Εκδότη είχαν οι κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου (3,583293% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.530.428 μετοχές του Εκδότη) και κ. Ιπποκράτης-Ιωάννης Στασινόπουλος του Νικολάου (3,583293% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.530.428 μετοχές του Εκδότη) και
(α2) την πλήρη κυριότητα 248.168 μετοχών του Εκδότη που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,196285% του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, δηλαδή, ο κ. Νικόλαος Στασινόπουλος του Μιχαήλ, κατά τις παραπάνω διακρίσεις, στις 05.06.2024, συνολικά κατείχε και είχε το δικαίωμα να ασκεί στον Εκδότη 9.309.024 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 7,362872% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (126.431.958) του Εκδότη, έναντι συνολικά 9.309.024 δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστού 8,662203% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (107.467.164) του Εκδότη, που ο κ. Νικόλαος Στασινόπουλος του Μιχαήλ, κατείχε και είχε το δικαίωμα να ασκεί στον Εκδότη προ της εισαγωγής των μετοχών του Εκδότη στη ρυθμιζόμενη αγορά αξιών του Χ.Α., και

(β) κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε, στις 10.06.2024, η βελγική εταιρεία με την επωνυμία Viohalco S.A. (εφεξής «Viohalco»), κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης, στις 05.06.2024, του συνόλου των μετοχών του Εκδότη στη ρυθμιζόμενη αγορά αξιών του Χ.Α., κατείχε, άμεσα, 78.169.682 μετοχές του Εκδότη που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,827470% του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου και, έμμεσα, 9.419.850 μετοχές του Εκδότη που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,450529% του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, δηλαδή, η Viohalco, στις 05.06.2024, κατά τις παραπάνω διακρίσεις, συνολικά κατείχε, άμεσα και έμμεσα, 87.589.532 μετοχές του Εκδότη και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,278000% του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη, έναντι συνολικά, άμεσα και έμμεσα, 87.589.532 μετοχών του Εκδότη και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστού 81,503529% του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη, που η Viohalco κατείχε στον Εκδότη προ της εισαγωγής των μετοχών του Εκδότη στη ρυθμιζόμενη αγορά αξιών του Χ.Α.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης