Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Metlen: Στις 26/6 η αποκοπή για το μέρισμα 1,5 ευρώ ανά μετοχή

Metlen: Στις 26/6 η αποκοπή για το μέρισμα 1,5 ευρώ ανά μετοχή
Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιουνίου 2024
Την 26η Ιουνίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή του μερίσματος της Metlen, ύψους 1,5 ευρώ ανά μετοχή.

Ειδικότερα, η Μetlen Energy & Metals Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 4η Ιουνίου 2024, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος ανερχόμενο στο ποσό ενός ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (€1,50) ανά μετοχή.
Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 1,5530547629 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 4.881.384 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 26 Ιουνίου 2024 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνέπεια αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ποσό των 1,4754020248 Ευρώ ανά μετοχή.
Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιουνίου 2024 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 2α Ιουλίου 2024.
Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» κατά την 27η Ιουνίου 2024 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως εξής:

α) Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ..

β) Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2029).

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του τρέχοντος έτους, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου 2029, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης