Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΤΕΝΕΡΓ: Από 15/7 η καταβολή του μερίσματος για τη χρήση του 2023

ΤΕΝΕΡΓ: Από 15/7 η καταβολή του μερίσματος για τη χρήση του 2023
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Ιουνίου 2024, αποφάσισε την διανομή κερδών και αποθεματικών συνολικού ποσού Ευρώ 44.879.934,20, ήτοι ποσού Ευρώ 0,38 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019 και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν συνολικό καθαρό ποσό Ευρώ 42.635.937,49, ήτοι καθαρό ποσό 0,3610 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 653.046 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία.
Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν συνολικό ποσό 0,3821128409 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό καθαρό ποσό 0,3630071988 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι της ως άνω διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 (record date).
Από την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης.
Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 και πληρώτρια Τράπεζα ορίστηκε η «ALPHA BANK», ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου της «ALPHA BANK».

Μετά την 15‐07‐2025, η πληρωμή θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα. Ποσά που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6968457).

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης