Άνοδος +165% από τα χαμηλά για την MIG – Όταν θα υπάρξει πραγματικό recovery στην οικονομία ο τίτλος θα βρεθεί στο 1 ευρώ ή 116% από τα τρέχοντα επίπεδα….

  Άνοδος +165% από τα χαμηλά για την MIG – Όταν θα υπάρξει πραγματικό recovery στην οικονομία ο τίτλος θα βρεθεί στο 1 ευρώ ή 116% από τα τρέχοντα επίπεδα….
Εντυπωσιακή άνοδο +165% έχει καταγράψει η μετοχή της MIG μια από τις πλέον υποτιμημένες και παρεξηγημένες μετοχές λόγω της πτώσης που υπέστη όλα αυτά τα χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης.
Αρχές Απριλίου του 2013 η μετοχή της MIG ενδοσυνεδριακά βρέθηκε στα 0,1750 ευρώ και σήμερα διαπραγματεύεται στα 0,46 ευρώ.

Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις όταν θα υπάρξει πραγματικό recovery στην οικονομία η μετοχή της MIG θα μπορούσε να βρεθεί στο 1 ευρώ.
Αντίστοιχες εταιρίες όχι σε μέγεθος αλλά δραστηριότητες όπως το KKR και η General Electric Capital υπέστησαν καταστροφή λόγω της αμερικανικής κρίσης αλλά στην κυριολεξία έχουν απογειωθεί τώρα που η αμερικανική οικονομία αναπτύσσεται.
Το ίδιο θα συμβεί και με την MIG αλλά αυτό θα συμβεί όταν η οικονομία ανακάμψει στην κυριολεξία όχι λογιστικά ή στα χαρτιά.
Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι δεν θα πουλήσει άλλη εταιρία στην Ελλάδα πλήν της Olympic Air, πλήν ίσως ορισμένων δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.
Ποια είναι η δίκαιη αξία της μετοχής;
Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό χωρίς σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί σύσταση αγοράς θα πρέπει να εξηγηθεί η δομή εσόδων και κύκλου εργασιών της MIG.
Με 581 εκατ πωλήσεις στο α΄ 6μηνο και με εταιρίες όπως Vivartia, όμιλος Attica, Υγεία και άλλες έχει την δυνατότητα να παράξει κέρδη αλλά σε μια οικονομία που αναπτύσσεται όχι σε μια οικονομία που συρρικνώνεται.
Αν αποτιμηθούν τα διεθνή παραδείγματα συνήθως οι εταιρίες τύπου MIG διαπραγματεύονται με premium NAV δηλαδή με καθαρή εσωτερική αξία συν ένα υπερτίμημα 20%.
Με βάση αυτή την παραδοχή η θεωρητική δίκαιη αξία της μετοχής της MIG είναι τα 2 ευρώ αφού η τρέχουσα εσωτερική αξία είναι 1,23 δισεκ. ή 1,6 ευρώ ανά μετοχή.
Με βάση τις τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές περί τα 0,46 ευρώ πρόκειται για μια θεωρητική απόδοση 334%.
Όμως πριν η MIG ξεκινήσει εκ νέου να διαδραματίζει ρόλο στο σύστημα θα πρέπει να αυξήσει εκ νέου τα κεφάλαια της.
Μέσω θεσμικών επενδυτών το επόμενο διάστημα θα ενισχύσει τα κεφάλαια της εκδίδοντας ομολογιακό για συγκεκριμένους επενδυτές.
Όσον αφορά τις εταιρίες ο όμιλος Vivartia ενίσχυσε τα μερίδια αγοράς στους κύριους τομείς δραστηριότητας και διατήρησε την ηγετική του θέση στην αγορά γάλακτος (μερίδιο αγοράς 33,4%
στο φρέσκο γάλα) και κατεψυγμένων προϊόντων (μερίδιο αγοράς 62,1% στα κατεψυγμένα λαχανικά).
Όμιλος Attica αύξησε τις πωλήσεις (3,9% ετησίως) καταγράφοντας αύξηση του  μεταφορικού έργου (ετήσια αύξηση επιβατών 11,1%, φορτηγών οχημάτων 4,3% και Ι.Χ. οχημάτων 5,8%) ενώ περιόρισε σημαντικά τις ζημιές σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA (ζημιές 0,9εκ το Α’ εξάμηνο του 2013, μεταβολή κατά
9,8 εκ ετησίως).
Όμιλος Υγεία ενίσχυσε σημαντικά την λειτουργική κερδοφορία EBITDA (αύξηση  40% ετησίως στα 15,5εκ το α’ εξάμηνο του 2013) λόγω της βελτιωμένης αποδοτικότητας και της συνεχιζόμενης αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους.

www.bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS