Στην Εvertrans του Θ. Βασιλάκη μεταβιβάστηκε το 29,23% της Aegean Airlines

Στην Εvertrans του Θ. Βασιλάκη μεταβιβάστηκε το 29,23% της Aegean Airlines
Το ποσοστό της συνολικής συμμετοχής του Θεόδωρου Βασιλάκη στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν μεταβάλλεται
Στη μεταβίβαση 20.876.240 κοινών ονομαστικών μετοχών της Αegean Airlines, συνολικού τιμήματος 104.381.200 ευρώ στην κοινοτική εταιρεία EVERTRANS S.A., που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, προέβη ο πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας, Θεόδωρος Βασιλάκης.
Να σημειωθεί ότι η Evertrans ελέγχεται από τον ίδιο τον Θεόδωρο Βασιλάκη.
Συνεπεία της ως άνω συναλλαγής το ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας EVERTRANS S.A. ανήλθε από 0 που ήταν προ της 23/12/2013 σε 29,23% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (που αντιστοιχεί σε 20.876.240 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) της Εταιρίας.
Το ποσοστό της συνολικής συμμετοχής (άμεσης και έμμεσης) του κ. Θεόδωρου Βασιλάκη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας δεν μεταβάλλεται λόγω της ως άνω συναλλαγής.
Παραμένει αμετάβλητο στο 39.73% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας αναλυόμενο ως εξής:
α) ποσοστό 29,23% (που αντιστοιχεί σε 20.876.240 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) κατέχεται έμμεσα μέσω της EVERTRANS S.A. και
β) ποσοστό 10,5% (που αντιστοιχεί σε 7.499.282 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) κατέχεται έμμεσα μέσω της εταιρίας AUTOHELLAS A.T.E.E., η οποία ελέγχεται από τον ίδιο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS