Μαρινάκης (Capital Product Partners) - Δύναμη ισχύος για την ελληνική οικονομία ο κλάδος της ναυτιλίας - Μπορεί να προσθέσει 500 χιλ. θέσεις εργασίας

Μαρινάκης (Capital Product Partners) - Δύναμη ισχύος για την ελληνική οικονομία ο κλάδος της ναυτιλίας - Μπορεί να προσθέσει 500 χιλ. θέσεις εργασίας
Η δυνητική συνεισφορά της ναυτιλίας στην προστιθέμενη αξία της χώρας μπορεί να είναι 12,7 δισ. ετησίως
Δύναμη ισχύος για την ελληνική οικονομία είναι ο κλάδος της ναυτιλίας, σύμφωνα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, πρόεδρο της Capital Product Partners, ο οποίος μιλώντας στο συνέδριο του Economist τόνισε ότι είναι χρέος να χτίσουμε πάνω στο μεγάλο αυτό κεφάλαιο.
Σύμφωνα με τον Μαρινάκη, η ελληνική ναυτιλία είναι ένας κλάδος που μπορεί να στηριχθεί η ανάπτυξη στην Ελλάδα.
Ο άλλος σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι ο τουρισμός, πρόσθεσε.
Ο Μαρινάκης, επικαλούμενος τα στοιχεία του Boston Consulting Group και του ΙΟΒΕ, δήλωσε ότι η δυνητική συνεισφορά της ναυτιλίας στην προστιθέμενη αξία της χώρας μπορεί να είναι 12,7 δισ. ετησίως, προοπτική που μπορεί να προσθέσει μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS