Τελευταία Νέα
Οικονομία

Τι απαντά o Δ. Κυριτσάκης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο bankingnews, για τις αποφάσεις της Επιτροπής και τις προσλήψεις

Τι απαντά o Δ. Κυριτσάκης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο bankingnews, για τις αποφάσεις της Επιτροπής και τις προσλήψεις
Τι απαντάει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε αποκαλυπτικό δημοσίευμα του www.bankingnews.gr
Την απάντησή της στο δημοσίευμα του www.bankingnews.gr περί διαγραφής προστίμων, όπως της Unilever και μεγάλων καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων, έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με επιστολή της που υπογράφει ο πρόεδρος Δημήτρης Κυριτσάκης.
Όπως αναφέρει, ελάχιστες είναι οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ακυρώνονται από το Εφετείο Αθηνών και αφορά καθαρά τυπικούς λόγους ενώ επισημαίνει ότι η ελληνική αρχή βρίσκεται υψηλά σε αποδοτικότητα στην Ευρώπη μεταξύ των εθνικών επιτροπών ανταγωνισμού.

Αναλυτικά η επιστολή που έστειλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο www.bankingnews.gr:

Θέμα: Aνάρτηση στην ιστοσελίδα www. bankingnews.gr  
Σχετ.:  Η από 03.04.2015 ανάρτηση σας με τίτλο «Η κυβέρνηση ενισχύει την Επιτροπή Ανταγωνισμού – Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ»

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Αναφορικά με την ανάρτηση της συνεργάτιδάς σας, ερίτιμης κυρίας Ελένη Μπότα, στην ιστοσελίδα σας με τον τίτλο του ανωτέρου σχετικού, θα παρακαλούσα, αντί άλλης απαντήσεως να της γνωρίσετε ότι η Επιτροπή είναι στη διάθεση της κατά πάντα χρόνο, όταν και αν αυτή το επιθυμεί, αντί να καλύπτετε πίσω από αόριστους «νομικούς κύκλους», να την ενημερώσουμε με έγγραφα και τα επίσημα στοιχεία για το έργο και την πραγματική εικόνα της Επιτροπής και να της εξηγήσουμε ότι η τελευταία (Επιτροπή) δεν είναι είδος αναλώσιμο.
Θα διαπίστωνε έτσι η συνεργάτιδα σας από τα στοιχεία τα οποία θα της παρατίθεντο:
1. Ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ποσοστό άνω του 80% επικυρώνονται από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και οι ελάχιστες που ακυρώνονται από το τελευταίο σπάνια αφορούν την ουσία και περιορίζονται σε καθαρά τυπικούς λόγους και στις ελάχιστες περιπτώσεις που οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου δεν ακυρώνονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, εξετάζονται εκ νέου από την Επιτροπή.
Ενδεικτικά και μόνο αναφέρεται ότι με τις 14 αποφάσεις που εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το 2013, επικύρωσε στην ουσία και τις 13 αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού (κατά μίας απόφασης ασκήθηκαν δύο προσφυγές από διαφορετικά πρόσωπα) και μόνο σε τέσσερις (4) από αυτές, αφού επιβεβαίωσε τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μείωσε το πρόστιμο. Επομένως, δεν ακυρώθηκε καμία απόφαση.
2. Ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται, όχι για επικοινωνιακούς λόγους όπως (θα περιοριστώ στο εσφαλμένο) υπολαμβάνει η συντάκτης σας έχουν εισπραχθεί, με βάση επίσημα στοιχεία των κατά τόπους Δ.Ο.Υ, μετά την τελεσιδικία των αποφάσεων της Επιτροπής, σχεδόν στο σύνολο τους.
3. Ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι τόσο στοιχειοθετημένες και επαρκώς αιτιολογημένες ώστε επικυρώνονται, κατά τα ανωτέρω, από τα διοικητικά δικαστήρια και μάλιστα πολλές φορές οι αποφάσεις διδάσκονται ως case studies στις διάφορες οικονομικές και νομικές σχολές της χώρας.
Για να αποκτήσει προσωπική εικόνα η συνεργάτης σας, θα την παρέπεμπα στους πληρεξούσιους δικηγόρους όχι των επιχειρήσεων που αθωώνονται, αλλά εκείνων στις οποίες επιβάλλονται από την Επιτροπή υψηλά πρόστιμα.
4. Ότι η μερική μείωση των προστίμων από το Διοικητικό Εφετείο κινείται μέσα στο πλαίσιο και των άλλων αρχών ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Ότι η σημειούμενη καθυστέρηση στην καθαρογραφή ορισμένων αποφάσεων αφορά τις αποφάσεις εκείνες στις οποίες οι εισηγητές τους παραιτήθηκαν από την Επιτροπή και το βάρος της σύνταξης μετατέθηκε στους ήδη επιβαρυμένους με τις δικές τους αποφάσεις συναδέλφους τους.   
6. Ότι αναφορικά με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου που «διέγραψε» το πρόστιμο σε συγκεκριμένη υπόθεση, πέραν του ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση η Επιτροπή έδρασε άμεσα και καταλόγισε την παράβαση σε διάστημα 3 περίπου ετών, εκκρεμεί αναίρεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας γιατί το θέμα είναι καθαρά νομικό.
7. Ότι όπως προκύπτει από τις στατιστικές της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελληνική Αρχή βρίσκεται στις δέκα πρώτες θέσεις και, ειδικά στον κλάδο των τροφίμων, μοιράζεται την 1η θέση μαζί με την Ισπανική Αρχή Ανταγωνισμού, κατέχει την 7η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού όσον αφορά τη διεκπεραίωση υποθέσεων παράβασης του δικαίου του ανταγωνισμού αλλά και τη 13η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού στην κίνηση νέων ερευνών (βλ. ECN Statistics).
8. Ότι:  ανάλογη είναι και η αξιολόγηση και άλλων αντικειμενικών και αξιόπιστων διεθνών οργανισμών που μόνο θετικές αναφορές έχουν για την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Παράδειγμα ο ΟΟΣΑ που στο πλαίσιο της επανεξέτασης του προγράμματος προσαρμογής της Ελληνικής οικονομίας έκανε ειδικές αναφορές στο έργο της Ελληνικής Επιτροπής. Αντίστοιχα, σε ιδιαιτέρως θετικά σχόλια προβαίνουν και οι αξιολογητές της εξειδικευμένης επιθεώρησης Global Competition Review, που στις πρόσφατες εκθέσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη εκτενή στατιστικά στοιχεία και τις απόψεις ειδικών της αγοράς, ανέβασαν μια ολόκληρη κατηγορία την Ελληνική Αρχή. Πλέον η Ελληνική Αρχή κατατάσσεται στις καλύτερες 37 αρχές ανταγωνισμού του κόσμου που αξιολογούνται και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αρχές από χώρες όπως ο Καναδάς, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φιλανδία, η Ιταλία, η Νορβηγία και η Σουηδία. Όπως σημειώνεται στην τελευταία, αξιολόγηση, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, εξέδωσε σημαντικές αποφάσεις καρτέλ (όπως στις υποθέσεις σχολές οδηγών, της πτηνοτροφίας και των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών) αλλά και εντόπισε συμπεριφορές κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης επιβάλλοντας σημαντικές κυρώσεις. Στην ίδια έκθεση η Ελληνική Επιτροπή κατέχει την 8η θέση στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά στη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων και τη 14η θέση στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά την επιβολή προστίμων για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές (βλ. GCR Annual Report), και
9. Ότι: ο αρμόδιος για τα θέματα ανταγωνισμού Επίτροπος και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής κ. Χοακίν Αλμούνια, εξήρε το έργο της Ελληνικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι «παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που λειτουργεί η ελληνική επιτροπή ανταγωνισμού κινείται πέραν του μέσου όρου της ΕΕ και έχει συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της κρίσης». (Δήλωση κ. Αλμούνια στον εορτασμό της εκδήλωσης για την Ημέρα του Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε., Ζάππειο, 20.04.2014).
Αν παρόλα αυτά δεν πειστεί η συνεργάτης σας, θα έχει την απόλυτη κατανόησή μου, γιατί δυστυχώς η Επιτροπή θίγει με τους ελέγχους και τις αποφάσεις της πολλά και μεγάλα συμφέροντα και είναι προσφορότερη η αποδόμηση του κρίνοντος παρά ο ψόγος στον παραβάτη.
Ελπίζω, στο πλαίσιο της δεοντολογίας, το παρόν κείμενο να φιλοξενηθεί στις στήλες της ιστοσελίδας σας.
Με τιμή,

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.
Δημήτριος Κυριτσάκης

Embedded image permalinkTί απαντά το bankingnews.gr
 
Είναι σαφές ότι το ρεπορτάζ αναφερόταν σε δύο σημαντικές δυστοκίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού: στην χρονοβόρα έκδοση αποφάσεων αφού από την διενέργεια μιας καταγγελίας μέχρι και την καθαρογραφή της απόφασης μπορεί να περάσουν και 14 χρόνια και δεύτερον στην μείωση των προστίμων.
Στην δεύτερη περίπτωση είναι δεκάδες οι εταιρίες που κατάφεραν στο διοικητικό Εφετείο να μειώσουν το αρχικό πρόστιμο που τους επέβαλλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ η πιο κραυγαλέα περίπτωση αποτελεί η περίπτωση της Unilever.
Πέρα από την καταγραφή της πραγματικότητας και των πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (για την οποία έχουν γραφτεί δεκάδες δημοσιεύματα), το bankingnews ουδέποτε επιχείρησε να ταχθεί με τα μεγάλα συμφέροντα αφού και στο θέμα που έγραψε, καταδικάζει το γεγονός ότι οι εταιρίες που συστήνουν καρτέλ και εξαπατούν επί χρόνια τους έλληνες καταναλωτές, συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητα, γλυτώνοντας μόνο με μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Η εποχές όμως έχουν αλλάξει…. Οποιαδήποτε απόφαση, δημόσιας ή ανεξάρτητης αρχής, που παλιότερα μπορούσε να περνά στα ψιλά γράμματα, πλέον για τους έλληνες καταναλωτές έχει μεγάλη σημασία. Η κρίση περνά μέσα από την ακρίβεια και πρέπει όλοι, ο καθένας από το δικό του ρόλο να την πατάξει. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλες «δικαιολογίες»…Αναλυτικά, τι ανάφερε το www.bankingnews.gr στις 3 Απριλίου 2015:

Η κυβέρνηση ενισχύει την Επιτροπή Ανταγωνισμού - Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

 Στην ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που επί πολλά χρόνια αποτέλεσε μία «αμφισβητήσιμη», κατά πολλούς, ανεξάρτητη αρχή, προχωρά η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής, με τη μεταφορά ειδικών από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, με προσλήψεις για τις κενές θέσεις μέσω ενός εξειδικευμένου διαγωνισμού (υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ) και με εκπαίδευση στο πλαίσιο συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού.
Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα επέλθουν σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της, μειώνοντας κατά πολύ τον χρόνο που χρειάζεται σήμερα να εξετάσει αλλά και να εκδώσει απόφαση για μία υπόθεση, τη στιγμή που τα καρτέλ στην αγορά "οργιάζουν".
Έτσι σε μια εποχή που το αίτημα των καταναλωτών για κατάργηση των καρτέλ που δρουν σε πολλούς τομείς της ελληνικής οικονομίας – με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα οι τιμές να διατηρούνται στα ύψη – η Επιτροπή Ανταγωνισμού καθυστερεί μέχρι και 14 χρόνια προκειμένου να στοιχειοθετήσει μία υπόθεση και να επιβάλλει πρόστιμα στους εμπλεκόμενους.
Αυτό άλλωστε συνέβη και με την πρόσφατη υπόθεση της Unilever, όπου οι αθέμιτες πρακτικές της πολυεθνικής αφορούσαν τα έτη 2001 - 2003, η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού βγήκε το 2009, ενώ τον Νοέμβριο του 2014 το δικαστήριο διέγραψε το πρόστιμο… αφού πλέον πέρασαν 13 χρόνια!
Και αυτή δεν είναι η μοναδική περίπτωση.
Καρτέλ στην αγορά γάλακτος, στην αγορά μπύρας, στα σούπερ μάρκετ αλλά και στην αγορά του κοτόπουλου είναι μερικές μόνο, από τις πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων χρόνων που απασχόλησαν την κοινή γνώμη, για τις οποίες είτε τα πρόστιμα μειώθηκαν μέχρι και 50%, είτε οι αποφάσεις έκαναν μέχρι και ενάμιση χρόνο για να δημοσιοποιηθούν.
Ενδιαφέρον έχει αυτό που συνέβη με την πρόσφατη υπόθεση του καρτέλ στα κοτόπουλα, όπου εδώ, ο «μαγικός αριθμός» είναι το 16.
Τόσοι ακριβώς ήταν οι μήνες που χρειάστηκε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να γνωστοποιήσει την απόφασή της.
Ειδικότερα η απόφαση εκδόθηκε μεν στις 15 Φεβρουαρίου του 2013, αναρτήθηκε στο ΦΕΚ και γνωστοποιήθηκε επισήμως όμως από την Ανεξάρτητη Αρχή, 16 μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου του 2014!
Και αυτό, για ένα καρτέλ που σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού δρούσε επί 14 χρόνια (1996-2010), επιβάλλοντας συγκεκριμένες πρακτικές στην αγορά, καθορίζοντας τις τιμές.
Σε ό,τι αφορά τα υψηλά πρόστιμα που επιβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι κακές γλώσσες λένε ότι επιβάλλονται μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, καθώς στη συνέχεια τα περισσότερα είτε δεν εισπράττονται ποτέ, είτε πληρώνεται μόνο το 1/3 του αρχικού προστίμου.
Και γιατί οι περισσότερες υποθέσεις που έχει εξετάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχουν καταπέσει στο δικαστήριο;
Επειδή, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, οι υποθέσεις δεν είναι επαρκώς στοιχειοθετημένες και οι επιχειρήσεις που συνήθως εμπλέκονται δεν είναι απολύτως «δεμένες» από τα στοιχεία που παρουσιάζονται από την πλευρά της Αρχής.
Αυτό έχει ως συνέπεια είτε να αθωώνονται «πανηγυρικά», είτε να δικαιώνονται μερικώς… πληρώνοντας μόνο ένα πρόστιμο μερικών χιλιάδων ευρώ.

www.bankingnews.gr
Ελένη Μπότα

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης