Πρόσθετα μέτρα από την ΕΚΤ για την εναρμόνιση της τραπεζικής εποπτείας

Πρόσθετα μέτρα από την ΕΚΤ για την εναρμόνιση της τραπεζικής εποπτείας
Αφορούν την ομογενοποίηση της τραπεζικής νομοθεσίας στις χώρες – μέλη της Ευρωζώνης
Πρόσθετα μέτρα για την εναρμόνιση της τραπεζικής εποπτείας στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με στόχο να αμβλυνθούν οι διαφορές που υφίστανται μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών.
Οι νέοι κανόνες της ΕΚΤ αφορούν την ομογενοποίηση της τραπεζικής νομοθεσίας στις χώρες – μέλη της Ευρωζώνης και εντάσσονται στην προσπάθεια περαιτέρω τραπεζικής ένωσης.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τα stress tests του 2014 κατέδειξαν την ύπαρξη αρκετών διαφορών στον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τραπεζικών ζητημάτων, γεγονός που επιβραδύνει τον ρυθμό επίτευξης της τραπεζικής ενοποίησης.
Προς το παρόν, οι κανόνες θα τεθούν προς διαβούλευση έως τις 16 Δεκεμβρίου από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και εν συνεχεία θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS