Τι πρότειναν Ilo , ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

Τι πρότειναν Ilo , ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας
Είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιβεβαίωση από όλους τους κοινωνικούς εταίρους της ανάγκης να επιστρέψει η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο», τόνισε ο υπουργός Εργασίας
Προτάσεις για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας που υπερβαίνει στην Ελλάδα το 25% υπέβαλε η διεθνής οργάνωση εργασίας αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ)οι οποίοι τοποθετήθηκαν σήμερα σε σχέση με τη «Διαγνωστική Έκθεση για την αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα» που συνέταξε η ΔΟΕ.
«Είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιβεβαίωση από όλους τους κοινωνικούς εταίρους της ανάγκης να επιστρέψει η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο», τόνισε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργος Κατρούγκαλος, προσθέτοντας πως «στο πλαίσιο αυτό η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί τον κεντρικό εθνικό στόχο της διαπραγμάτευσης του Σεπτεμβρίου για τα εργασιακά. Η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και κάθε άλλης πλευράς της εργασιακής ζούγκλας αποτελούν επίσης ελάχιστες προϋποθέσεις για μία δίκαιη ανάπτυξη προς όφελος όλου του λαούς μας».
Η ΓΣΕΕ στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο εργασίας προέβαλε την ένστασή της ότι δεν αποτυπώνεται με ακρίβεια η αδήλωτη εργασία και δεν “μετριέται” και η μερικώς/ψευδώς δηλωμένη εργασία η οποία τείνει με την κρατική ανοχή να γίνει ο κανόνας, οδηγώντας σε εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή.
Παράλληλα προστατεύονται συγκεκριμένα «άβατα» στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως είναι ο αγροτικός τομέας.
Κατά της επέκτασης του εργοσήμου τάσσεται επίσης η ΓΣΕΕ , καθώς όπως τονίζει το μοντέλο αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας οφείλει να είναι ρητά και καθαρά αυτό της πλήρους και σταθερής εργασίας.
Από την πλευρά της η ΕΣΕΕ τονίζει για το φαινόμενο ότι μία από τις γενεσιουργές αιτίες έξαρσης της αδήλωτης εργασίας είναι οι συνεχώς μεταβαλλόμενοι επίσημοι κανόνες του παιχνιδιού.
Στην αδήλωτη εργασία καταφεύγει ο εργαζόμενος ως τελευταίο καταφύγιο όταν δεν του απομένει καμία άλλη επιλογή.
Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ η έκθεση του ΔΟΕ διαπιστώνει ότι είναι ελάχιστα ή και ανύπαρκτα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με υψηλότερα επίπεδα αδήλωτης εργασίας.
Θεωρεί πως το πρόβλημα δεν είναι οι φορολογικοί συντελεστές αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης στο κράτος και η πεποίθηση των πολιτών ότι δεν λαμβάνουν τα δημόσια αγαθά και τις υπηρεσίες που αντιστοιχούν στους φόρους που πληρώνουν
Η ΕΣΕΕ επισημαίνει επίσης ότι η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί:
- με την υιοθέτηση «λευκών λιστών» νόμιμων εργοδοτών για τις δημόσιες προμήθειες, καθώς αυτές έχουν καλύτερα αποτελέσματα απ' ό,τι οι μαύρες λίστες.
- την απλοποίηση της διαδικασίας αναγγελίας πρόσληψης θα μπορούσε να ακολουθήσει ορθές πρακτικές άλλων χωρών.
-Τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης
Σύμφωνα με την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι ΜμΕ επιβαρύνονται με δυσανάλογο ρυθμιστικό και διοικητικό φόρτο σε σύγκριση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Εκτιμάται ότι, όταν μια μεγάλη εταιρεία δαπανά € 1 ανά εργαζόμενο λόγω κανονιστικής υποχρέωσης, μια μικρή επιχείρηση μπορεί να πρέπει να δαπανήσει μέχρι και € 10.
Μια επιχείρηση με λιγότερους από δέκα εργαζόμενους έχει να αντιμετωπίσει ένα ρυθμιστικό βάρος ανά εργαζόμενο, περίπου διπλάσιο από το βάρος της επιχείρησης με περισσότερα από 10.
Επιπλέον υπάρχει δυσανάλογη ρυθμιστική επιβάρυνση λόγω
(i) της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς που έχουν χαρακτηριστικά σταθερού κόστους (δασμοί πληροφορίες μπορεί να είναι το ίδιο για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις),
(ii) οι ΜμΕ είναι λιγότερο αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των κανονισμών (για παράδειγμα, επενδύουν λιγότερο ειδικά σε μηχανοργάνωση), και
(iii) είναι συχνά οι ίδιοι οι επιχειρηματίες που έχουν να αντιμετωπίσουν τους κανονισμούς.
Άμεσα, ωστόσο, η αδήλωτη εργασία πρέπει και μπορεί να περιοριστεί σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, εάν πολιτεία και κοινωνικοί εταίροι, εστιάσουν τις προσπάθειές τους στα εξής:
1. Στην πάταξη του παρεμπορίου και του λαθρεμπορίου καθώς και των προϊόντων που εισάγονται καθημερινά στην χώρα από τις διασυνοριακές μετακινήσεις, αφού αυτά τα προϊόντα διοχετεύονται στην αγορά μόνο μέσω της αδήλωτης εργασίας και ο έλεγχός τους θα μειώσει άμεσα τη συγκεκριμένη πληγή.
2. Στην άμεση και πραγματική ενημέρωση των εργοδοτών ακόμα και συμβουλευτικά για τις συνέπειες και τους κινδύνους να απασχολούν αδήλωτα εργαζόμενους.
3. Στην υιοθέτηση του εργόσημου, ως μία αξιόπιστης λύσης καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας που κυριαρχεί στην περιστασιακή απασχόληση.
4. Στην επανεξέταση του ύψους του πρόστιμου των 10.550€ και τη μετατροπή του σε ισόποσο χρόνο απασχόλησης, αφού σε κάθε περίπτωση το μέτρο είναι καταφανώς εισπρακτικό και όχι καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας.
5. Στην αξιολόγηση των «εντός κρίσης» επιχειρήσεων, όσων δηλαδή ήταν στο παρελθόν συνεπείς αλλά υπό συνθήκες κρίσης έχουν πληγεί τόσο, ώστε να καταφεύγουν στην αδήλωτη εργασία.
6. Φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα στους συνεπείς εργοδότες και επιχειρήσεις.

www.bankingnews.gr 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS