Κρίσιμη η επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη για το μέλλον των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων

Κρίσιμη η επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη για το μέλλον των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων
Καθυστέρηση ή αναβολή επενδυτικών προγραμμάτων αλλά και παγιοποίηση των δυσμενών όρων συναλλαγής με τους προμηθευτές εισαγόμενου εξοπλισμού ενδέχεται να φέρει η παραμονή σε ύφεση
Από την επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη περνά το μέλλον των ελληνικών εισηγμένων, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από την υλοποίηση των μέτρων αλλά και τις συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών.
Όπως προκύπτει από τις λογιστικές καταστάσεις αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο η ανάκτηση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης.
Παράλληλα σημειώνουν πως η συνέχιση της πιστωτικής συρρίκνωσης, έστω και με χαμηλότερο ρυθμό, αναμένεται να προκαλέσει σημαντικά λειτουργικά προβλήματα στις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΜΕΤΚΑ, παρά τη σχετική βελτίωση των αντικειμενικών συνθηκών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, εκτιμά πως η ελληνική οικονομία θα βρεθεί αντιμέτωπη με ισχυρές προκλήσεις και το δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Κρίσιμο ζητούμενο εξακολουθεί να αποτελεί η ανάκτηση θετικού ρυθμού μεταβολής του Α.Ε.Π., η οποία ωστόσο δεν αναμένεται πριν το τέλος του έτους, καθώς σύμφωνα με επικαιροποιημένες εκτιμήσεις η ύφεση θα κυμανθεί στα επίπεδα του 1%, αναφέρει η διοίκηση.
Η προσπάθεια επιστροφής της οικονομίας σε θετικό έδαφος δυσχεραίνεται από μια σειρά εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων.
Τα νέα δημοσιονομικά μέτρα αναμένεται να προκαλέσουν εξασθένιση της εγχώριας καταναλωτικής ζήτησης, ενώ η αύξηση φόρων και εισφορών – που κατατάσσει την Ελλάδα στην κορυφή των κατατάξεων Ε.Ε. και ΟΟΣΑ ως προς τις μισθολογικές κρατήσεις – θα επηρεάσουν αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα έχουν και οι αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν σχετικά με τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, ενόψει της επόμενης αξιολόγησης του προγράμματος.
Στο μέτωπο της ρευστότητας, οι συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν οριακά, παρά την άντληση κεφαλαίων από την ΕΚΤ.
Η συνέχιση της πιστωτικής συρρίκνωσης, έστω και με χαμηλότερο ρυθμό, αναμένεται να προκαλέσει σημαντικά λειτουργικά προβλήματα στις επιχειρήσεις.
Μια ορατή αλλαγή της πιστοδοτικής πολιτικής των τραπεζών προϋποθέτει επιστροφή των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, κάτι που βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με την ευρύτερη αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταθετών αποτελεί προϋπόθεση και για τη συνολική άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διεθνείς συναλλαγές.
Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία αποτελεί μια υψηλή πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Η οριστική αντιμετώπιση της σημαντικής αυτής εκκρεμότητας, αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση κεφαλαίων, τα οποία θα κατευθυνθούν σε δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τέρνα Ενεργειακής οι προοπτικές του ομίλου για το δεύτερο εξάμηνο του έτους παραμένουν σταθερές, δεδομένου ότι: α) ολοκληρώνεται η κατασκευή νέων έργων ΑΠΕ, ενώ β) ωριμάζουν αδειοδοτικά και χρημοτοδοτικά νέες επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να περάσουν στο στάδιο της κατασκευής μέσα στο επόμενο διάστημα. Η συνέχιση της επιβολής περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων, καθώς και η πιθανή δυσκολία εφαρμογής των νέων μέτρων του προγράμματος αποκατάστασης της Ελληνικής Οικονομίας, ενδέχεται να οδηγήσουν σε επιβράδυνση υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου στην Ελληνική επικράτεια.
Η καθυστέρηση επανόδου της Χώρας σε τροχιά ανάπτυξης ενδέχεται να επηρεάσει τις δραστηριότητες της Εταιρείας ως ακολούθως:
1. Καθυστέρηση ή αναβολή υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στην Ελλάδα.
2. « Παγιοποίηση» των δυσμενών όρων συναλλαγής με τους προμηθευτές του εισαγόμενου εξοπλισμού (που έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον προϋπολογισμό των επενδύσεων της εταιρείας) λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης και της απροθυμίας τους να συνεργαστούν με Ελληνικές τράπεζες για όσο διάστημα θα εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικοί περιορισμοί.

Γ.Κατικάς
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS