ΕΛΠΕ: Επιβεβαιώνει ότι η Socar δεν ανανέωσε την εγγυητική για το ΔΕΣΦΑ

ΕΛΠΕ: Επιβεβαιώνει ότι η Socar δεν ανανέωσε την εγγυητική για το ΔΕΣΦΑ
Ως Απώτατη Ημερομηνία είχε οριστεί η 30η Νοεμβρίου 2016, η οποία και παρήλθε χωρίς να έχουν πληρωθεί όλες οι προαναφερόμενες αιρέσεις
Η ΔΕΣΦΑ δεν ανανέωσε την εγγυητική για τον ΔΕΣΦΑ, αναφέρει και επίσημα σε ανακοίνωσή της η Ελληνικά Πετρέλαια. 
Ειδικότερα, τα ΕΛΠΕ ανακοινώνουν ότι η Αζερική εταιρεία SOCAR, με επιστολή της, η οποία παρελήφθη στις 30.11.2016, δήλωσε προς το ΤΑΙΠΕΔ και την εταιρείας την απόφασή της να μην παρατείνει την Απώτατη Ημερομηνία, μέχρι την οποία οι τρεις προαναφερόμενες εταιρείες είχαν ορίσει δια της από 21.12.2013 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών του ΔΕΣΦΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, ως χρονικό όριο για την πλήρωση των αναβλητικών αιρέσεων για την εκτέλεση της ανωτέρω αγοραπωλησίας.
Ως Απώτατη Ημερομηνία είχε οριστεί η 30η Νοεμβρίου 2016, η οποία και παρήλθε χωρίς να έχουν πληρωθεί όλες οι προαναφερόμενες αιρέσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS