Ο κλάδος των Διυλιστηρίων, το απίστευτο φαινόμενο της Μotor Oil και το ιστορικό υψηλό των ΕΛΠΕ

Ο κλάδος των Διυλιστηρίων, το απίστευτο φαινόμενο της Μotor Oil και το ιστορικό υψηλό των ΕΛΠΕ
Τόσο τα Ελληνικά Πετρέλαια όσο και η Motor Oil έφεραν υψηλότερα περιθώρια διύλισης από το μέσο περιθώριο αναφοράς 
Ο κλάδος των Διυλιστηρίων εξακολουθεί να πηγαίνει καλά σε κερδοφορία και ρευστότητα, παρά τις μειώσεις που παρατηρούνται διεθνώς στα περιθώρια διύλισης.
Αν και στο τρίτο τρίμηνο τα διεθνή περιθώρια υποχώρησαν κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο η εικόνα κάθε άλλο παρά φθορά έδειξε.
Επίσης, από το περυσινό τρίτο τρίμηνο η μείωση στα περιθώρια έφθασε το 37% καθώς η περυσινή χρονιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «ειδική» περίοδος όπου η τιμή της πρώτης ύλης έμεινε καθηλωμένη ενώ τα παράγωγα του πετρελαίου κινήθηκαν σε πολυετή υψηλά. Και τα δύο διυλιστήρια έδειξαν άριστη διαγωγή επιλέγοντας να αποστάξουν μίγματα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
Τόσο τα Ελληνικά Πετρέλαια όσο και η Motor Oil έφεραν υψηλότερα περιθώρια διύλισης από το μέσο περιθώριο αναφοράς και σε συνδυασμό με την θετική εποχική συνεισφορά της εμπορίας κατέγραψαν ένα ακόμα εξαιρετικό τρίμηνο.
Αναλυτικότερα οι δύο εισηγμένες είχαν την εξής εικόνα αποτελεσμάτων:

Ελληνικά Πετρέλαια

Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη το γ’ τριμηνο διαμορφώθηκαν στα 191 εκατ. ευρώ ενώ τα δημοσιευμένα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 74% στα 199 εκατ. ευρώ.
Αθροιστικά και τα τρία διυλιστήρια του Ομίλου σημείωσαν αύξηση παραγωγής κατά 19% στα 3,9 εκατ. μετρικούς τόνους, την υψηλότερη επίδοση ιστορικά, αξιοποιώντας πλήρως την υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων και καταγράφοντας υπεραπόδοση σε σχέση με τα ενδεικτικά περιθώρια.
Τα καθαρά κέρδη στο γ’ τρίμηνο στα 80 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 110% σε σχέση με πέρυσι, ενώ για το εννεάμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 184 εκατ. ευρώ, που αποτελεί ιστορικό υψηλό των τελευταίων ετών, αυξημένα κατά 76% σε σχέση με πέρυσι.
Επισημαίνεται τέλος ότι η μονάδα της Θεσσαλονίκης θα παραμείνει κλειστή για ένα μήνα για τις τακτικές εργασίες συντήρησης έχοντας ωστόσο την μικρότερη συνεισφορά από τα τρία εν λειτουργία διυλιστήρια του ομίλου.

Motor Oil

Η Motor Oil πέτυχε στο τρίτο τρίμηνο κάτι που εταιρίες μόνο σαν τον ΟΠΑΠ ή το Jumbo έχουν την δυνατότητα λόγω δραστηριότητας.
Έφερε ελεύθερες ταμειακές ροές (194 εκατ. ευρώ) υψηλότερες από τα λειτουργικά κέρδη (149 εκατ. ευρώ), φαινόμενο το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο.
Για να συμβεί κάτι τέτοιο συνέτρεξαν κάποιοι πολύ ειδικοί λόγοι που είχαν να κάνουν με το κεφάλαιο κίνησης και την διαχείριση των αποθεμάτων και των απαιτήσεων:
Τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 26 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις μειώθηκαν 37 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές αυξήθηκαν κατά 36 εκατ. ευρώ.
Αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός να μειωθεί στα 423,8 εκατ. ευρώ από 702 εκατ. ευρώ πέρυσι και 681 εκατ. ευρώ από την αρχή της χρονιάς.
Και επειδή τα κέρδη φέρνουν τους επενδυτές η τελική γραμμή έδειξε 76 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο ή 194 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο.
Εκτός από την ισχυρή επίδοση της διύλισης, η επέκταση του δικτύου της Motor Oil και η αύξηση των μεριδίων αγοράς διατήρησε σε υψηλά επίπεδα την συνεισφορά της εμπορίας βοηθούμενη και από την χαμηλή βάση σύγκρισης του περυσινού τρίτου τριμήνου (+58%).
Τέλος, επισημαίνεται ότι η διοίκηση αποφάσισε την διανομή προμερίσματος ύψους 20 λεπτών (έναντι 15 λεπτών πέρυσι) το οποίο σε καθαρό επίπεδο βγάζει μαζί με το υπόλοιπο τακτικό μέρισμα (εκτίμηση 50 λεπτά) μερισματική απόδοση 6%.
Δεδομένου ότι η πληρωμή θα γίνει μέσα στο επόμενο εξάμηνο και τα κέρδη θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ με άνεση στην χρήση η μετοχή είναι ελκυστική σε σύγκριση με άλλα εισηγμένα Ευρωπαϊκά διυλιστήρια που διαπραγματεύονται 40% με 50% υψηλότερα στους σχετικούς πολλαπλασιαστές κερδών (ΡΕ, EV/EBITDA).

Πως κινήθηκε το 9μηνο του 2016 και το Γ' τρίμηνο των δύο εισηγμένων διυλιστηρίωνwww.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS