Ένα νέο πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου 63.500 dwt παρέλαβε η Euroseas του Αριστείδη Πίττα

Ένα νέο πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου 63.500 dwt παρέλαβε η Euroseas του Αριστείδη Πίττα
Η εταιρεία έχει υπογράψει με τα ίδια ναυπηγεία Dayang τη ναυπήγηση και ενός πλοίου μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου κλάσης Kamsarmax χωρητικότητας εκτοπίσματος 82.000 dwt
Ένα νέο πλοίο μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου (bulker) χωρητικότητας εκτοπίσματος 63.500 dwt παρέλαβε η ναυτιλιακή εταιρεία Euroseas συμφερόντων Αριστείδη Πίττα από τα κινεζικά ναυπηγεία Dayang, του οποίου η ναυπήγηση ολοκληρώθηκε προ ημερών.
Το νέο πλοίο της Euroseas θα ονομάζεται «Alexandros P» και είναι το πρώτο από δύο bulkers κλάσης Ultramax που είχε παραγγείλει η εταιρεία στα ναυπηγεία Dayang τον Δεκέμβριο του 2013.
Στο μεταξύ όμως, η Euroseas προχώρησε στην ακύρωση των δύο παραγγελιών - τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2016 - επικαλούμενη «υπερβολικές καθυστερήσεις στη ναυπήγηση», καθώς η προγραμματισμένη παράδοση των πλοίων ήταν για το τέλος του 2015 με αρχές του 2016.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Euroseas απαίτησε την επιστροφή των πληρωμών στις οποίες είχε προχωρήσει, καθώς και άλλων εξόδων, στη βάση ρητρών της συμφωνίας ναυπήγησης που είχε υπογράψει, οι οποίες εξασφαλίζονταν από εγγυήσεις επιστροφής καταβολών.
Η υπόθεση κατέληξε σε διαιτητική διαδικασία και τον Δεκέμβριο του 2016 η Euroseas συμφώνησε να αγοράσει τελικά το «Alexandros P» που μόλις παρέλαβε, έναντι μόλις 62% της αρχικής του τιμής.
Η αγορά του δεύτερου bulker από τη Euroseas φέρεται να έχει ακυρωθεί οριστικά.
Η Euroseas διαθέτει στόλο 14 πλοίων: 1 Kamsarmax, 3 Panamax, 1 Ultramax, 1 Handymax μεταφοράς χύδην φορτίου (συνολικής μεταφορικής ικανότητας 417.753 dwt), καθώς και 8 πλοία-τροφοδότες εμπορευματο-κιβωτίων (feeder containerships) σε κεντρικούς λιμένες συνολικής μεταφορικής ικανότητας 13.170 TEU.
Η εταιρεία έχει υπογράψει με τα ίδια ναυπηγεία Dayang τη ναυπήγηση και ενός πλοίου μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου κλάσης Kamsarmax χωρητικότητας εκτοπίσματος 82.000 dwt.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS