Τι δείχνει μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 2016 η σύγκριση ΕΛΠΕ με Motor Oil – Που ποντάρουν οι επενδυτές

Τι δείχνει μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 2016 η σύγκριση ΕΛΠΕ με Motor Oil – Που ποντάρουν οι επενδυτές
Σε ποια σημεία υπερτερεί η Motor Oil και σε ποια τα ΕΛΠΕ – Η εξέλιξη του ισολογισμού στις τελευταίες έξι χρήσεις
Ισχυρό προβάδισμα έναντι των ΕΛΠΕ έχει ο ισολογισμός της Motor Oil και αυτή η διαφορά έχει ήδη αποτυπωθεί στο ταμπλό του ΧΑ.
Το ερώτημα αλλά και το στοίχημα συγχρόνως που παίρνουν αρκετοί επενδυτές είναι αν τα ΕΛΠΕ μπορούν να ακολουθήσουν τον δρόμο που ακολούθησε η Motor Oil τα προηγούμενα χρόνια, ισχυροποιώντας τον ισολογισμό και μοιράζοντας απλόχερα κέρδη στους μετόχους, είτε μέσω πορείας της μετοχής είτε μέσω μερισμάτων.
Τα ΕΛΠΕ επιστρέφουν φέτος κεφάλαια, μέσω μερίσματος, στους μετόχους αλλά η Motor Oil προσφέρει υψηλότερη μερισματική απόδοση.
Ωστόσο, αν καταφέρει να απομοχλεύσει τον ισολογισμό τους η Ελληνικά Πετρέλαια, και διατηρήσει αυτή την εξαιρετική πορεία στα κέρδη της τότε όσοι ποντάρουν σε αυτά τα επίπεδα, σύμφωνα με αναλυτές, παίρνουν το ρίσκο που θα μεταφραστεί μελλοντικά σε υψηλή απόδοση.
Η Motor Oil τον Μάιο του 2012 ήταν στα 3,70 ευρώ και σήμερα βρίσκεται πάνω από τα 15 ευρώ.
Τα ΕΛΠΕ στο ίδιο διάστημα από τα 4,40 ευρώ έχουν πάει μόλις στα 4,70 ευρώ.
Σύμφωνα με τη χρήση 2016 η Motor Oil είχε καθαρή θέση 822 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 2,04 δις. ευρώ εκ των οποίων τραπεζικές 1,2 δισ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 800 εκατ. ευρώ.
Υπήρχαν αποθέματα 560 εκατ. ευρώ, απαιτήσεις 271 εκατ. ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού ήταν στα 2,88 δισ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 298 εκατ. ευρώ.
Τα ΕΛΠΕ το 2016 είχαν καθαρή θέση 2,04 δισ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 5,04 δις. ευρώ εκ των οποίων τραπεζικές 2,8 δισ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 924 εκατ. ευρώ.
Υπήρχαν αποθέματα 929 εκατ. ευρώ, απαιτήσεις 868 εκατ. ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού ήταν στα 7,2 δισ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 329 εκατ. ευρώ.
Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Motor Oil είναι στο 36% και των ΕΛΠΕ είναι στο 17,5%.
Η Motor Oil έχει καθαρό δανεισμό 400 εκατ. ευρώ και τα ΕΛΠΕ 1,9 δισ. ευρώ.
Η σχέση ξένων/ιδίων κεφαλαίων είναι στις 2,4 φορές περίπου και για τις δύο εισηγμένες.
Με συνολικό ενεργητικό 2,86 δισ. ευρώ η Motor Oil έβγαλε 298 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη και 602 εκατ. ευρώ EBITDA και τα ΕΛΠΕ με 7,18 δισ. ευρώ ενεργητικό είχαν καθαρά κέρδη 329,7 εκατ. ευρώ και EBITDA 834 εκατ. ευρώ.
Η Motor Oil είχε λειτουργικές ταμειακές ροές 466 εκατ. ευρώ και θα δώσει συνολικό μέρισμα 0,90 ευρώ που αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 6% και τα ΕΛΠΕ είχαν αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές 33 εκατ. ευρώ και θα δώσουν μέρισμα 0,20 ευρώ που μεταφράζεται σε απόδοση 4,2%.
Με εξαιρετικά χαμηλά P/E διαπραγματεύονται ωστόσο και οι δύο μετοχές και μάλιστα των ΕΛΠΕ είναι πιο χαμηλό (4,4) έναντι 5,7 της Motor Oil.
Επιπλέον σε όρους p/bv τα ΕΛΠΕ είναι επίσης πιο ελκυστικά καθώς διαπραγματεύονται κάτω από την καθαρή θέση ενώ η ΜΟΗ στο διπλάσιο.

Η εξέλιξη των εταιρειών στα χρόνια της κρίσης

η Motor Oil σύμφωνα με τα αποτελέσματα 2010 είχε καθαρή θέση 426 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 1,96 δισ. ευρώ εκ των οποίων τραπεζικές περίπου 905 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 55 εκατ. ευρώ.
Υπήρχαν αποθέματα 601 εκατ. ευρώ και απαιτήσεις από πελάτες 385 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού ήταν στα 2,39 δισ. ευρώ.
Τα Ελληνικά Πετρέλαια σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2010 είχαν καθαρή θέση 2,38 δις. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 4,33 δις. ευρώ εκ των οποίων τραπεζικές 2,43 δις. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 595 εκατ. ευρώ.
Υπήρχαν αποθέματα 1,6 δις. ευρώ, απαιτήσεις από πελάτες 938 εκατ. ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού ανερχόταν στα 6,8 δις. ευρώ.
Η Motor oil στα 6 χρόνια της κρίσης (2010-2016) σχεδόν διπλασίασε την καθαρή της θέση και οι καθαρές υποχρεώσεις (υποχρεώσεις μείον ταμείο) μειώθηκαν από τα 1,9 δις. στα 1,2 δις. ευρώ με τις τραπεζικές να μειώνονται στο μισό.
Τα ΕΛΠΕ μείωσαν την καθαρή θέση κατά 300 εκατ. ευρώ στο ίδιο διάστημα, αύξησαν οριακά τις συνολικές υποχρεώσεις και διατήρησαν τις τραπεζικές σχεδόν στα ίδια επίπεδα.

Γιώργος Κατικάς
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS