Αυξάνονται οι εισροές στα ΕΛΠΕ και μπαίνει στο στόχαστρο αγοραστών – Ισχυρή άνοδο καταγράφει η μετοχή

Αυξάνονται οι εισροές στα ΕΛΠΕ και μπαίνει στο στόχαστρο αγοραστών – Ισχυρή άνοδο καταγράφει η μετοχή
Στην απομόχλευση του ισολογισμού στοχεύει η διοίκηση αν και θα πραγματοποιήσει νέες επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ
Ολοένα και περισσότεροι επενδυτές βάζουν στο στόχαστρό τους τη μετοχή των ΕΛΠΕ με αποτέλεσμα να καταγράφει σημαντική άνοδο ο τίτλος το τελευταίο διάστημα αλλά και από την αρχή του έτους.
Παράλληλα και οι αναλυτές βελτιώνουν τιμές στόχους με την HSBC να ανεβάζει τον πήχη στα 6,4 ευρώ.
Ο τίτλος σήμερα ενισχύεται 3,27% και βρίσκεται στα 6,32 ευρώ με όγκο 270 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση 1,93 δισ. ευρώ.
Από την αρχή του έτους καταγράφει άνοδο 38% χωρίς τη σημερινή συνεδρίαση.
Σημειώνεται πως η μετοχή άρχισε να τραβάει τα βλέμματα των επενδυτών μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων έτους.
Ο όμιλος μετά από ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα σε Ελευσίνα αλλά και Θεσσαλονίκη που έφτασε τα 2,5 δισ. ευρώ στοχεύει τώρα στην μείωση του καθαρού δανεισμού εκμεταλλευόμενος τις αυξημένες λειτουργικές χρηματοροές του νέου διυλιστηρίου στην Ελευσίνα.
Ως αποτέλεσμα του επενδυτικού πλάνου, την περίοδο 2007- 2012, το επίπεδο καθαρού δανεισμού αυξήθηκε στο 45% των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων, ενώ το υπόλοιπο 55% χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με την εταιρεία.
Σημειώνεται πως στο τέλος του 2015 ο καθαρός δανεισμός ήταν στο 39%.
Ο Όμιλος έχει ξεκινήσει διαδικασία μείωσης του επιπέδου καθαρού δανεισμού και η διαδικασία αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερο δείκτη Δανείων προς Ίδια Κεφάλαια, καλύτερη αντιστοίχιση των ημερομηνιών λήξης των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς και σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού, σημειώνει η διοίκηση στον δημοσιευμένο ισολογισμό.
Και αυτό παρά το νέο επενδυτικό πλάνο ύψους έως 1 δισ. ευρώ που έχει ανακοινώσει για την επόμενη πενταετία.
Μέσα στο 2016 και παρά το country risk κατάφερε και βγήκε στις αγορές με ομόλογο ύψους 375 εκατ. ευρώ μειώνοντας το επιτόκιο στο 4,875% από 8%.
Το κόστος δανεισμού έχει πλέον περιοριστεί σημαντικά και είναι στο 3% περίπου.
Για το 2016 οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα έφτασαν στο ποσό των 206 εκατ. ευρώ.
Στελέχη της αγοράς σημειώνουν πως ο όμιλος δείχνει πως θα ακολουθήσει την πορεία της Motor Oil όπου πραγματοποίησε μία μεγάλη απομόχλευση στα προηγούμενα χρόνια και η μετοχή κατέγραψε τεράστια άνοδο στο χρηματιστηριακό ταμπλό.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό των ΕΛΠΕ στο τέλος του 2016 η καθαρή θέση ήταν στα 2,03 δισ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονταν στα 5,04 δισ. ευρώ εκ των οποίων τραπεζικές ήταν τα 2,83 δισ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 924 εκατ. ευρώ και επομένως ο καθαρός δανεισμός ήταν στα 1,9 δισ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS