Η Eurobank Equities αναβάθμισε την τιμή-στόχο για την μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή στα 3,7 ευρώ από 3,5 ευρώ

Η Eurobank Equities αναβάθμισε την τιμή-στόχο για την μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή στα 3,7 ευρώ από 3,5 ευρώ
Δατηρεί τη σύσταση "hold" για την εισηγμένη
Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για την μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή στα 3,7 ευρώ από 3,5 ευρώ προχώρησε η Eurobank Equities σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τη σύσταση "hold" για την εισηγμένη.
Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών της απομακρύνει τους ρυθμιστικούς κινδύνους καθώς δεν περιλαμβάνει αλλαγές στα τιμολόγια των ΑΠΕ.
Κατά την άποψή της χρηματιστηριακής, τα προγραμματισμένα μέτρα βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση για την εξάλειψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ, μειώνοντας τον κίνδυνο αλλαγών στα τιμολόγια στο εγγύς μέλλον.
Η εταιρεία έχει προγραμματίσει επενδύσεις προκειμένου να αυξήσει την παραγωγή της στα   90 MW στην Ελλάδα μέχρι τα τέλη του 2018.
Ο διαχειριστής της αγοράς καθυστερεί τις πληρωμές προς τους παραγωγούς ΑΠΕ, προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες ρευστότητας της αγοράς ενέργειας.
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τον ΛΑΓΗΕ συνεπάγονται καθυστέρηση πληρωμών 8-9 μηνών, η οποία ευθυγραμμίζεται σε γενικές γραμμές με τις παρατηρήσεις  ότι το συνολικό ποσό που οφείλει ο ΛΑΓΗΕ  στην Terna Energy ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ.
Κατά την άποψή της χρηματιστηριακής οι σχεδιαζόμενες ρυθμιστικές αλλαγές θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ρευστότητας του φορέα εκμετάλλευσης της αγοράς, ωστόσο δεν αναμένει το πρόβλημα να μετριαστεί, εκτός εάν η ΔΕΗ καταφέρει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα συλλογής των λογαριασμών της.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS