Η Quality & Reliability εξαγόρασε το 100% των μετοχών της εταιρίας Q&R USA LTD

Η Quality & Reliability εξαγόρασε το 100% των μετοχών της εταιρίας Q&R USA LTD
Η εν λόγω εταιρεία θα χρησιμοποιηθεί για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στις ΗΠΑ
Η Quality & Reliability AE ανακοινώνει ότι προέβη στην αγορά του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία Q&R USA LTD που εδρεύει στο Delaware των ΗΠΑ Αμερικής έναντι του συμβολικού τιμήματος των 30 δολαρίων ΗΠΑ.
Πωλητές είναι οι μέτοχοι της εταιρείας και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Νικόλαος Πασχαλάκης Παναγιώτης Πασχαλάκης και Θεόδωρος Καραγιάννης.
Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα επιχειρηματική δραστηριότητα και θα χρησιμοποιηθεί για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στις ΗΠΑ.
Η εν λόγω μεταβίβαση θα τεθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και τελεί υπό την αίρεση της εν λόγω έγκρισης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS