ΜΕΤΚΑ: Παύει από αύριο (7/7) η διαπραγμάτευση των μετοχών στο ΧΑ, μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση από τη Μυτιληναίος

ΜΕΤΚΑ: Παύει από αύριο (7/7) η διαπραγμάτευση των μετοχών στο ΧΑ, μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση από τη Μυτιληναίος
Σήμερα η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑ 
Η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν η σημερινή (6/7/2017), μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση από τη Μυτιληναίος, ενώ από αύριο (7/7) παύει η διαπραγμάτευσή τους.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία ΜΕΤΚΑ ανακοινώνει ότι την 06.07.2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1111692, η με αριθμό πρωτοκόλλου 75634/06.07.2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρεία Μυτιληναίος της εισηγμένης εταιρείας ΜΕΤΚΑ και των μη εισηγμένων – 100% θυγατρικών της πρώτης εταιρειών Αλουμίνιον, Protergia Α.Ε. και Protergia Θερμοηλεκτρική Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 4172/2013.
Κατόπιν των ανωτέρω, η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΜΕΤΚΑ είναι η 06.07.2017 και από την 07.07.2017 παύει η διαπραγμάτευση τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS