Αποφάσισε σήμερα 11/8 το ΔΣ της MIG η Attica group να εξαγοράσει το 50% της Hellenic Seaways…και στο βάθος πώληση

Αποφάσισε σήμερα 11/8 το ΔΣ της MIG η Attica group να εξαγοράσει το 50% της Hellenic Seaways…και στο βάθος πώληση
Αποφασίστηκε η Attica Group να αποκτήσει το 50% της Hellenic Seaways
Μια πολύ σημαντική και στρατηγική απόφαση έλαβε σήμερα 11 Αυγούστου 2017 το διοικητικό συμβούλιο της MIG καθώςέδωσε το πράσινο φως η θυγατρική της στον χώρο της ναυτιλίας Attica group (Blue Star) να εξαγοράσει το 50% της Hellenic Seaways που ελέγχει η τράπεζα Πειραιώς.
Στόχος της κίνησης αυτής είναι να δημιουργηθεί μια ισχυρή ναυτιλιακή εταιρία που θα ηγηθεί της μεταφοράς επιβατών στις ελληνικές θάλασσες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι βασικός μέτοχος στην MIG και στην Hellenic Seaways είναι η τράπεζα Πειραιώς
Το ΔΣ της MIG ως ο βασικός μέτοχος της Attica Group κερδίζει όπως και η Πειραιώς υπό την έννοια ότι συγχωνεύοντας δύο ανταγωνιστικές ναυτιλιακές εταιρίες το νέο σχήμα η Πειραιώς θα μπορέσει να το πουλήσει σε καλύτερη τιμή έως το τέλος του 2017 ή κάποια στιγμή αρχές 2018.
Το Fortress είναι υποψήφιος αγοραστής του νέου σχήματος που θα ηγηθεί στην ελληνική ναυσιπλοία.
Η μετοχή της Attica group κερδίζει +3,70% στα 1,40 ευρώ και η μετοχή της MIG στα 0,13 ευρώ πτώση -3%.
Η μετοχή της Πειραιώς στα 4,82 ευρώ με πτώση 2,22%

Τι έγραφε το bankingnews 25 Ιουλίου 2017


Σχέδιο συγχώνευσης της Attica Group θυγατρικής της MIG που δραστηριοποιείται στην ναυτιλία και έχει ισχυρό μέτοχο το Fortress με την Hellenic Seaways επεξεργάζεται η τράπεζα Πειραιώς.
Η τράπεζα Πειραιώς είναι βασικός μέτοχος με 32% περίπου στην MIG, θα ολοκληρώσει την έκδοση ομολογιακού 420 εκατ και ουσιαστικά δυνητικά θα ελέγχει όλη την εταιρία και ταυτόχρονα η Πειραιώς ελέγχει το 40,5% της Hellenic Seaways ενώ ο Grimaldi 48,5%.
Με βάση πληροφορίες εξετάζονται δύο εναλλακτικά σενάρια.
1)Η Attica group να εξαγοράσει το 40,5% της Hellenic Seaways από την Πειραιώς με στόχο την συγχώνευση εφόσον επέλθει συμφωνία και με τον Grimaldi.
2)fund του Fortress να αποκτήσει ξεχωριστά το 40,5% της Hellenic Seaways και εν συνεχεία να εξεταστούν τα εναλλακτικά σενάρια.
Με δεδομένες τις δανειακές υποχρεώσεις της Hellenic Seaways και την καλύτερη χρηματοοικονομική κατάσταση της Attica Group η συγχώνευση των δύο ναυτιλιακών εταιριών φαντάζει ως το πιο λογικό σχέδιο προς όφελος της Πειραιώς, της MIG και βεβαίως των εμπλεκομένων ναυτιλιακών εταιριών.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι τις προσεχείς εβδομάδες μπορεί να υλοποιηθούν τα σχέδια αυτά και να υπάρξουν ανακοινώσεις.

Η επίσημη ανακοίνωση για τη συμφωνία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η «Attica Group»), θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), του μεγαλύτερου επενδυτικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι επήλθε καταρχήν συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς και άλλους μετόχους μειοψηφίας για την απόκτηση από την Attica Group συνολικά 39.039.833 μετοχών της εταιρίας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «HSW»), ήτοι ποσοστού 50,30% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW.
Στο πλαίσιο της ως άνω συναλλαγής, η Attica Group θα καταβάλλει 30,61 εκατ. ευρώ τοις μετρητοίς και θα διαθέσει 24.145.523 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της, οι  οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Η αγορά των 1.250.000 μετοχών εκ του ανωτέρω πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της HSW, έχει ήδη ολοκληρωθεί, δια καταβολής τοις μετρητοίς, ενώ οι υπόλοιπες 37.789.833 μετοχές θα αποκτηθούν βάσει συμφωνίας, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων κανονιστικών και λοιπών αρχών.
Από πλευράς Εταιρίας, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για τη συμφωνία διετέλεσε η UBS Limited και Νομικός Σύμβουλος η Δικηγορική Εταιρία Μπερνίτσας".

Η επίσημη ανακοίνωση της MIG

«Για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού ακολουθεί σημερινό Δελτίο Τύπου της θυγατρικής «ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η «Attica Group»), θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), του μεγαλύτερου επενδυτικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι επήλθε καταρχήν συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς και άλλους μετόχους μειοψηφίας, για την απόκτηση από την Attica Group συνολικά 39.039.833 μετοχών της εταιρίας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «HSW»), ήτοι ποσοστού 50,30% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW. 
Στο πλαίσιο της ως άνω συναλλαγής, η Attica Group θα καταβάλλει Ευρώ 30,61 εκατ. τοις μετρητοίς και θα διαθέσει 24.145.523 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της, οι οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 
Η αγορά των 1.250.000 μετοχών εκ του ανωτέρω πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της HSW, έχει ήδη ολοκληρωθεί, δια καταβολής τοις μετρητοίς, ενώ οι υπόλοιπες 37.789.833 μετοχές θα αποκτηθούν βάσει συμφωνίας, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων κανονιστικών και λοιπών αρχών».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS