Σε πωλήσεις 630.000 τόνων βωξίτη στοχεύει η εταιρία Δελφοί - Δίστομον του Ομίλου Μυτιληναίου

Σε πωλήσεις 630.000 τόνων βωξίτη στοχεύει η εταιρία Δελφοί - Δίστομον του Ομίλου Μυτιληναίου
Η επιχείρηση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Ελληνας και Ευρωπαίος παραγωγός βωξίτη
Αυξημένα έσοδα και ικανοποιητική κερδοφορία κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία εξόρυξης βωξίτη Δελφοί - Δίστομον, θυγατρική της εταιρείας Μυτιληναίος.
Η επιχείρηση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Έλληνας και Ευρωπαίος παραγωγός βωξίτη.
Βάσει συμβολαίων, διαθέτει το σύνολο της παραγωγής της στη μητρική της εταιρεία, για τη μεταποίηση του βωξίτη σε αλουμίνα και αλουμίνιο.
Η επιχείρηση το 2016 κατέγραψε πωλήσεις αυξημένες σε σχέση με το 2015 κατά 0,9% ύψους 19,61 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 3,94 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε σχέση με το 2015 κατά 1,3%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 1,53 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,49 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 2,5%.
Η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στον αυστηρό έλεγχο του κόστους παραγωγής και στην εξόρυξη βωξίτη πολύ καλής ποιότητας.
Αναμένει ότι οι πωλήσεις της το 2017 θα κυμανθούν ξανά στο επίπεδο των 630.000 τόνων, που αντιστοιχεί στην κάλυψη των ετήσιων αναγκών της βιομηχανίας αλουμίνας και αλουμινίου του ομίλου Μυτιληναίος.

www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS