H Attica Συμμετοχών προχωρά στην εξαγορά του ποσοστού της Minoan (48,5%) στη Hellenic Seaways - Επιβεβαίωση ΒΝ

H Attica Συμμετοχών προχωρά στην εξαγορά του ποσοστού της Minoan (48,5%) στη Hellenic Seaways - Επιβεβαίωση ΒΝ
H Attica απέκτησε τον Αύγουστο του 2017 το πλειοψηφικό πακέτο της Hellenic Seaways μέσω του διαγωνισμού που διεξήγαγε η Τράπεζα Πειραιώς
Το ενδεχόμενο να πουλήσει το 48,5% που κατέχει στην Hellenic Seaways, στην Αttica Group εξετάζει ο Όμιλος Γκριμάλντι στον οποίον ανήκουν Oι Μινωϊκές Γραμμές συμφερόντων του ομίλου Γκριμάλντι ανακοίνωση την πώληση του ποσοστού που κατέχουν στην Hellemic Seaways (48,53%) στην Attica Group έναντι 78,5 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο δημοσίευμα του bankingnews.gr.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Minoan

Η  Εταιρεία Μινωικές  Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα 26/10/2017 υπεγράφη καταρχήν συμφωνία πλαίσιο με την  εταιρεία  ATTICA  Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών προκειένου να προχωρήσει στη  διάθεση του συνόλου των μετοχών που κατέχει σήμερα στην εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. (HSW) καθώς και στην αγορά 2  πλοίων.
Αναλυτικότερα, η εν λόγω συμφωνία πλαίσιο περιλαμβάνει  τις  ακόλουθες επιμέρους και αλληλεξαρτώενες (en bloc) συναλλαγές οι οποίες είναι:
-Πώληση από τις Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε. στην ATTICA Ανώνυµος Εταιρία Συµµετοχών των 37.667.504 µετοχών της εταιρείας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. οι οποίες αντιπροσωπεύουν σήµερα ποσοστό 48,53% του καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου της, έναντι τιµήµατος € 78.500.000.
-Αγορά του πλοίου "SUPERFAST XII” από εταιρεία του Οµίλου Grimaldi, κύριο µέτοχο των Μινωικών Γραµµών, το οποίο ανήκει στην εταιρεία ATTIΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 100% θυγατρική της ATTICA Ανώνυµος Εταιρία Συµµετοχών, έναντι συνολικού τιµήµατος € 74.500.000.
- Αγορά από τις Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε. του ταχύπλοου πλοίου "HIGHSPEED 7” από την εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. έναντι συνολικού τιµήµατος € 25.000.000.
Η υλοποίηση της συµφωνίας τελεί, µεταξύ άλλων, υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού και τη λήψη των αναγκαίων εταιρικών και άλλων εγκρίσεων. Οι παραπάνω συναλλαγές θα ολοκληρωθούν µόλις πραγµατοποιηθεί η απόκτηση ελέγχου της εταιρείας HSW από την ATTICA Ανώνυµος Εταιρία Συµµετοχών, για την οποία η τελευταία έχει υποβάλει σχετική γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισµού λόγω άλλης συναλλαγής και η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης.
Οι Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε. εκτιµούν ότι η υλοποίηση της συναλλαγής θα είναι επωφελής για την εταιρεία αλλά και θα συνδράµει µακροπρόθεσµα στον εξορθολογισµό της εσωτερικής ακτοπλοϊκής αγοράς και τη διατήρηση ορθού επιπέδου υγιούς ανταγωνισµού στον κλάδο".

Η ανακοίνωση της Attica Group

Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η «Attica Group»), θυγατρική εταιρία του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει ότι σύναψε συμφωνία με τις Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. («Minoan Lines») για: (i) την εξαγορά (εφεξής η «Εξαγορά») από την Attica Group 37.667.504 μετοχών της εταιρίας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «HSW»), ήτοι ποσοστού 48,53% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς Ευρώ 78,5 εκατ. και (ii) την πώληση του πλοίου SUPERFAST XII σε εταιρία του Ομίλου Grimaldi έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς Ευρώ 74,5 εκατ. και iii) την πώληση του πλοίου HIGHSPEED 7 στην Minoan Lines έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς Ευρώ 25 εκατ., μετά την ολοκλήρωση της Εξαγοράς και τη λήψη των σχετικών εταιρικών και άλλων εγκρίσεων.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Minoan Lines τελεί υπό συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εγκρίσεις από αρμόδιες Αρχές, όπου αυτό απαιτείται.
Με την ολοκλήρωση της Εξαγοράς και της απόκτησης του 50,30% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 11.8.2017 ανακοίνωσή της, η Attica Group θα κατέχει συνολικά ποσοστό 98,83% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW.
Από πλευράς Attica Group, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για τη συμφωνία διετέλεσε η UBS Limited, η οποία είναι εξουσιοδοτημένη από την PRA και τελεί υπό τους κανονισμούς της FCA στο Ηνωμένο Βασίλειο, και Νομικός Σύμβουλος η Δικηγορική Εταιρία Μπερνίτσας.


Τι έγραφε στις 24/10/2017 το bankingnews.gr

Το ενδεχόμενο να πουλήσει το 48,5% που κατέχει στην Hellenic Seaways, στην Αttica Group εξετάζει ο Όμιλος Γκριμάλντι στον οποίον ανήκουν οι Μινωϊκές Γραμμές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Μινωϊκές Γραμμές του Ομίλου Γκριμάλντι μετά και την καταρχήν συμφωνία για την εξαγορά του 50,3% της Hellenic Seaways (HSW) από την Attica Group, προσανατολίζεται στην πώληση του ποσοστού που κατέχει στην HSW.
Ο λόγος, σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες, έχουν να κάνουν με την αλλαγή σχεδίων του Ομίλου Γκριμάλντι.
Να σημειωθεί ότι η Attica ήλθε σε κατ’ αρχήν συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατέχει το 40,5% της HSW, αλλά και αριθμό μικρομετόχων για την εξαγορά των μετοχών τους, αποκτώντας συνολικά το 50,3%.
Η Attica θα καταβάλει 30,61 εκατ. ευρώ σε μετρητά στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής.
Επίσης θα διαθέσει η ίδια 24.145.523 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της, οι οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για να χρηματοδοτήσει την συμφωνία.
Η αγορά των 1.250.000 μετοχών εκ του πλειοψηφικού (50,3% ή 39.039.833 μετοχές) πακέτου της HSW, έχει ήδη ολοκληρωθεί, με καταβολής μετρητών, ενώ οι υπόλοιπες 37.789.833 μετοχές θα αποκτηθούν βάσει συμφωνίας, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων κανονιστικών και λοιπών αρχών. Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, και πάρει τις απαραίτητες εγκρίσεις η Attica Group πρακτικά διπλασιάζει τα μεγέθη της και αποκτά κυρίαρχο ρόλο στην επόμενη μέρα της ελληνικής ακτοπλοΐας.
Σημειώνεται ότι οι δύο εταιρείες HSW και Attica Group ελέγχουν μαζί 32 πλοία, 20 και 12, αντίστοιχα.
Στην ελληνική αγορά ο όμιλος Attica δραστηριοποιείται στις γραμμές Πειραιάς - Κυκλάδες, Πειραιάς - Δωδεκάνησα, Πειραιάς - Κρήτη (σε κοινοπραξία με την ΑΝΕΚ) και Πειραιάς - Βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα λειτουργεί κοινοπρακτικά με την ΑΝΕΚ και στην Αδριατική, ενώ σε συνεργασία με την τράπεζα BMCE Bank Of Africa Group του Μαρόκου έχει ξεκινήσει τακτικά δρομολόγια και στις γραμμές μεταξύ Μαρόκου και Ηπειρωτικής Ευρώπης μέσω της νεοσυσταθείσας εταιρείας Africa Morocco Links (AML).
Από την άλλη πλευρά η Hellenic Seaways  κατάφερε τα τελευταία χρόνια να αυξήσει σημαντικά τα μερίδια αγοράς της στις γραμμές των Κυκλάδων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου μέσω νέων δρομολογήσεων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS