Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Nireus GMBH για την αποπληρωμή υποχρεώσεων στη Νηρεύς

Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Nireus GMBH για την αποπληρωμή υποχρεώσεων στη Νηρεύς
Η παραπάνω συναλλαγή η οποία ολοκληρώθηκε στις 08/11/2017 δεν επιφέρει καμία μεταβολή στα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου
Ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής Nireus GMBH ύψους 3.875.000 ευρώ για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς τη Νηρεύς.
«Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 6 Μαρτίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση να προβεί σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της NIREUS GMBH με την καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 3.875.000 ευρώ για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της προς την μητρική.
Η παραπάνω συναλλαγή η οποία ολοκληρώθηκε στις 08/11/2017 δεν επιφέρει καμία μεταβολή στα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS