Ελληνοαμερικανική Χρηματιστηριακή: Ειδικός διαπραγματευτής της ΔΕΗ και της Attica Συμμετοχών

Ελληνοαμερικανική Χρηματιστηριακή: Ειδικός διαπραγματευτής της ΔΕΗ και της Attica Συμμετοχών
Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα
Η Ελληνοαμερικανική Χρηματιστηριακή απέκτησε την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή των μετοχών της ΔΕΗ και της «Attica Συμμετοχών», μετά από έγκριση της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Αναλυτικότερα:
«To Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών, ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εταιριών «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ» & «ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών την Πέμπτη 28/12/2017.
Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα, για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ειδική διαπραγμάτευση μπορεί να παύσει, ακόμα και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά την πάροδο προθεσμίας ειδοποίησης 30 ημερών».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS