Το τριπλό κέρδος της Τέρνα Ενεργειακή - Η κεφαλαιακή ενίσχυση 41 εκατ., η αύξηση της διασποράς και οι ποιοτικοί επενδυτές

Το τριπλό κέρδος της Τέρνα Ενεργειακή - Η κεφαλαιακή ενίσχυση 41 εκατ., η αύξηση της διασποράς και οι ποιοτικοί επενδυτές
Το τριπλό κέρδος της Τέρνα Ενεργειακή - Η κεφαλαική ενίσχυση των 41 εκατ., η αύξηση της διασποράς και οι ποιοτικοί επενδυτές
Πολλαπλά κέρδη αναμένεται να έχει για την Τέρνα Ενεργειακή η ολοκλήρωση του σχεδίου αύξησης της διασποράς της μετοχής, βελτίωσης της ποιότητας του μετοχολογίου και κεφαλαικής ενίσχυσης της εταιρίας.
Η επιτυχημένη διάθεση 12 εκατ. μετοχών σημαντικό ποσοστό των οποίων διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές ενισχύει το free float προσδοκώντας σε βελτίωση της εμπορευσιμότητας, κριτήριo όπου παίζει ρόλο στις αξιολογήσεις της MSCI αλλά και στους δείκτες FTSE- ASE.
Επισημαίνεται ότι η μετοχή συμμετέχει στον FTSE ASE 25.
Ταυτόχρονα η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύει τη ρευστότητά της καθώς θα ακολουθήσει αύξηση κεφαλαίου με έκδοση 9,5 εκατ. νέων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.  
Εφόσον η αύξηση διενεργηθεί σε τιμή τουλάχιστον ίση με αυτή της διάθεσης μετοχών θα μπουν στα ταμεία της εταιρείας 41 εκατ. ευρώ.
Κεφάλαια που μαζί με τη μόχλευση, που δικαιολογούν, θα της επιτρέψουν να χρηματοδοτήσει με μεγαλύτερη ευχέρεια το μεγάλο επενδυτικό της πρόγραμμα.
Ουσιαστικά η Τέρνα Ενεργειακή με τις κινήσεις αυτές επιταχύνει την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχει προγραμματίσει και οι οποίες λόγω του αντικειμένου που δραστηριοποιείται (αιολική ενέργεια) αλλά και της ποιότητας των πάρκων για τα οποία έχει αδειοδοτηθεί παρουσιάζουν υψηλή αποδοτικότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το dilution που θα υποστούν οι μέτοχοι λόγω της αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα ακολουθήσει το placement  περιορίζεται, εφόσον ληφθεί, όπως δεσμεύονται οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, απόφαση για ακύρωση 4.895.464 ιδίων μετοχών.
Το μέγιστο ποσοστό της αραίωση μετοχών μπορεί να ανέλθει σε 4,21%.   

wwww.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS