Amerra και Diorasis οι επικρατέστεροι αγοραστές για το 74,8% της Νηρεύς και του 82,6% της Σελόντα

Amerra και Diorasis οι επικρατέστεροι αγοραστές για το 74,8% της Νηρεύς και του 82,6% της Σελόντα
Amerra και Diorasis οι επικρατέστεροι αγοραστές για Νηρέα και Σελόντα
Πολύ κοντά στο τέλος του βρίσκεται το σήριαλ πώλησης των ιχθυοκαλλιεργειών Νηρεύς και Σελόντα, καθώς όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες τραπεζικές πηγές, τα funds Amerra και Διόρασις είναι οι δύο τελικοί μονομάχοι για την εξαγορά.
Οι δύο εταιρείες private equity φέρεται ότι κατέθεσαν τις καλύτερες προσφορές, βάσει συνολικής αξίας στην οποία αποτιμούν τις δύο εταιρείες.
Σημειώνεται ότι οι δύο εταιρείες έχουν διάστημα περίπου μίας εβδομάδας προκειμένου να συμφωνήσουν στο επονομαζόμενο Σχέδιο Σύμβασης Πώλησης (SPA).
Ακολούθως θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους και από αυτές θα επιλεγεί ο τελικός αγοραστής.
Υπενθυμίζεται ότι το 2016 Το 2016, οι πωλήσεις της «Σελόντα» διαμορφώθηκαν σε 167,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 13% σε σύγκριση με το 2015, ενώ ο όμιλος παρουσίασε λειτουργικά κέρδη 19,38 εκατ. ευρώ έναντι 11,6 εκατ. ευρώ το 2015.
Η «Νηρεύς» είχε κύκλο εργασιών το 2016 197,8 εκατ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία 27,3 εκατ. ευρώ.

Amerra Capital Management

Η Amerra Capital Management έχει η οποία έχει εξαγοράσει την Ανδρομέδα έχει έξι παραγωγικά κέντρα σε Ελλάδα και Ισπανία.
Διαθέτει παγκόσμια εξαγωγική δύναμη σε έξι ηπείρους και έχει άμεση πρόσβαση σε περισσότερους από 120 εκατομμύρια καταναλωτές.
Απασχολεί συνολικά 640 άτομα, εκ των οποίων τα 370 στην Ελλάδα και τα 270 στην Ισπανία.
Ο Όμιλος διαθέτει καθετοποιημένη παραγωγή γόνου, εκτροφής, συσκευασίας, μεταποίησης και διανομής ψαριών.
Τα βασικά είδη του Ομίλου Ανδρομέδα είναι η τσιπούρα, το λαβράκι, ο κρανιός, το μυτάκι και το φαγκρί.
Η ετήσια παραγωγή γόνου ανέρχεται σε 100 εκ. ιχθύδια και η ετήσια παραγωγή φρέσκου ψαριού ξεπερνάει τους 15.000 τόνους.

Diorasis

Η Diorasis αποτελεί ένα ελληνικό επενδυτικό κεφάλαιο που έχουν συγκροτήσει ο εφοπλιστής Νικόλας Λυκιαρδόπουλος (Neda Maritime) και ο fund manager Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, το οποίο εξαγόρασε την «Bitsakos Aquaculture» το 2014 έναντι 20 εκατ. ευρώ.

Οικονομικά Αποτελέσματα – Αποτίμηση

Στην Νηρέας το 90% των πωλήσεων αφορά την πώληση ψαριών το 3,6% τροφές και το 6,2% από πωλήσεις υπηρεσιών ή άλλων προϊόντων. Η δραστηριότητα της εταιρίας είναι σταθερά προσανατολισμένη στις εξαγωγές αφού το 2016 το ποσοστό πωλήσεων διατηρήθηκε στο 79% ή 156,1 εκατ. ευρώ (68% Ε.Ε).
Τα λειτουργικά κέρδη στην χρήση ήταν θετικά κατά 22,44 εκατ. ευρώ (με την προσθήκη των βιολογικών αποθεμάτων στα 27,31 εκατ. ευρώ) ενώ η καθαρή κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 10,9 εκατ. ευρώ (υπάρχει αναβαλλόμενος φόρος 3,06 εκατ. ευρώ). Καλά νέα ήρθαν και από τις οργανικές ταμειακές ροές οι οποίες διατηρήθηκαν θετικές στα επίπεδα των 5 εκατ. ευρώ έναντι 5,9 εκατ. ευρώ το 2015. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 154,7 εκατ. ευρώ (μικτός 171,6 εκατ. ευρώ) ενώ το σύνολο της καθαρής θέσης μετά την μετοχοποίηση των δανείων διαμορφώνεται σε 132,1 εκατ. ευρώ.
Στην Σελόντα ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 13%κι ανήλθε σε 168 εκατ. ευρώ, έναντι 149 εκατομμυρίων ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.
Οι πωλήσεις τροφών μειώθηκαν, πράγμα που οφείλεται κυρίως στην αποενσωμάτωση της θυγατρικής εταιρείας «Περσεύς»και την ενοποίησή της με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα ανήλθαν σε 19,38 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ.
Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 8 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης ενώ ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 125,6 εκατ. ευρώ.
Η ανακεφαλαιοποίηση των δύο εταιριών έγινε το 2014, το 2015 και το 2016 με εισφορά σε είδος αλλά και την μετατροπή μέρους του τραπεζικού δανεισμού σε μετοχές με τιμή κτήσης 30 λεπτά ανά μετοχή ενώ ορισμένες τράπεζες μηδένισαν την εν λόγω συμμετοχή τους προκειμένου να έχουν πιο συντηρητική εικόνα στους ισολογισμούς τους.
Αν οι τράπεζες καταφέρουν να πουλήσουν πάνω ή κοντά στα 30 λεπτά θα έχουν διασώσει τα κεφάλαια τους χάνοντας ενδεχομένως κάποιους τόκους.
Βέβαια θα πρέπει να βρεθούν και πρόθυμοι πωλητές να πληρώσουν 9,5 φορές την επιχειρηματική αξία των εταιριών, τίμημα απαιτητικό μεν όχι απίθανο δε.
Οι δύο εταιρίες πραγματοποιούν περίπου το 50% της ελληνικής παραγωγής σε αξία και αυτό είναι ένα ισχυρό κίνητρο για ένα οικονομικό επενδυτή που θέλει να κάνει μια ηχηρή είσοδο στην συγκεκριμένη αγορά.

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS