Πλαστικά Κρήτης: Εξαγόρασε εταιρεία φωτοβολταϊκών έναντι 1,07 εκατ. ευρώ

Πλαστικά Κρήτης: Εξαγόρασε εταιρεία φωτοβολταϊκών έναντι 1,07 εκατ. ευρώ
Εταιρεία φωτοβολταϊκών εξαγόρασε η Πλαστικά Κρήτης, έναντι 1,07 εκατ. ευρώ
Στην αγορά 113.900 κοινών ονοµαστικών µετοχών που αντιστοιχούν στο 51% του συνόλου των µετοχών, των δικαιωµάτων ψήφου και του εταιρικού κεφαλαίου «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ» αντί τιµήµατος 1,07 εκατ. ευρώ προχώρησε η Πλαστικά Κρήτης.
Το υπόλοιπο 49% του συνόλου των µετοχών, των δικαιωµάτων ψήφου και του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατέχεται από πρόσωπα Β’ βαθµού συγγενείας µε µέλη του ∆ιοικητικού συµβουλίου της εισηγμένης.
Η εξαγορασθείσα εταιρεία έχει στην κυριότητά της ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ονοµαστικής ισχύος 1,98 µεγαβάτ εγκατεστηµένο στο νοµό Ηλείας και έχει υπογράψει σύµβαση πώλησης της παραγόµενης ενέργειας µε το ΛΑΓΗΕ εικοσαετούς διάρκειας η οποία λήγει το έτος 2033.
Η Πλαστικά Κρήτης που από το 2003 δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και διαθέτει σε παραγωγική λειτουργία αιολικό πάρκο 11,9 MW και 4 µικρά φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 340 kw, θεωρεί ότι και η νέα επένδυσή της έχει καλές προοπτικές και θα ενισχύσει την παρουσία της στον κλάδο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS