Περί πώλησης Νηρέα και Σελόντα από τράπεζες: Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι

Περί πώλησης Νηρέα και Σελόντα από τράπεζες: Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι
Για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης κάνουν λόγο στελέχη της αγοράς τονίζοντας πως σέρνεται το θέμα εδώ και μήνες
Σχεδόν ένα χρόνο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οι συμμετέχοντες στην αγορά, «βομβαρδίζονται» από δημοσιεύματα περί πώλησης των Νηρέα και Σελόντα από τις τράπεζες και περί ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Οι 15 ενδιαφερόμενοι έγιναν 35, μετά μειώθηκαν, ο διαγωνισμός ξεκινούσε αλλά πήγαινε πίσω, για να φτάσουμε τελικά πάλι μέσω δημοσιευμάτων για τελική λίστα ενδιαφερομένων και μετά μπήκε θέμα βελτίωσης προσφορών και πιθανή νέα καθυστέρηση.
Όλο αυτό το διάστημα θα έλεγε κάποιος που παρακολουθεί τις μετοχές πως το επενδυτικό κοινό δεν παρασύρθηκε, ενώ μεταξύ των επαγγελματιών υπάρχει ένας προβληματισμός απέναντι σε όλα αυτά και μία δυσφορία για έλλειψη επίσημης πληροφόρησης.
Αυτό που τονίζουν είναι ότι ενώ σε άλλες πωλήσεις υπήρχε επίσημη ενημέρωση και υπήρχαν και κάποιες ανακοινώσεις για τιμήματα, στο συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει τίποτα.
Και φυσικά όποιος παρακολουθεί τις λογιστικές καταστάσεις είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός, καθώς υπάρχουν πολλά σημεία που θα πρέπει να διερευνηθούν.
Τα αποτελέσματα εννεαμήνου για παράδειγμα του Νηρέα ήταν καλά αλλά της Σελόντα απογοητευτικά.
Η Νηρεύς έχει καθαρό δανεισμό 156,9 εκατ. ευρώ ή 141,4 μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων.
Η καθαρή θέση ανερχόταν σε 140,5 εκατ. ευρώ.
Από την άλλη η Σελόντα είχε αρνητικό EBITDA  αλλά βελτιωμένο έναντι του εξαμήνου και ο καθαρός δανεισμός ήταν στα 155,8 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση στο εξάμηνο ήταν αρνητική κατά 7,4 εκατ. ευρώ, επομένως η μόχλευση της Σελόντα είναι σημαντικά μεγαλύτερη της Νηρεύς.
Αυτή η διαφορά αποτυπώνεται και στην αποτίμηση με τη Σελόντα να είναι στα 55,7 εκατ. ευρώ και η αντίστοιχη του Νηρέα να είναι στα 94 εκατ. ευρώ.
Πόσο τελικά θα μπορούσαν να πουληθούν οι συμμετοχές των τραπεζών;
Ελάχιστοι γνωρίζουν την απάντηση, αλλά στελέχη της αγοράς σημειώνουν πως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, το ταμπλό προεξοφλεί μία θετική εξέλιξη.
Όλο αυτό το διάστημα όμως δεν έχουν δει κάποια στοιχεία στο ταμπλό που να δείχνουν «ενθουσιασμό» επενδυτών για τις μετοχές των συγκεκριμένων εταιρειών παρά τα πολλά δημοσιεύματα, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι θετικά.
Η μετοχή της Νηρεύς είναι κοντά στα 0,32 ευρώ το τελευταίο διάστημα και πριν ένα χρόνο ήταν στα 0,20 ευρώ, ενώ της Σελόντα από τα 0,14 ευρώ έχει ανέλθει στα 0,22 ευρώ.
Υπάρχουν στο ίδιο διάστημα πολλές μετοχές από το ταμπλό του ΧΑ με σημαντικά καλύτερες αποδόσεις.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS