Νηρεύς: Θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για το 2017 - Στις 28 Μαρτίου 2018 τα ετήσια αποτελέσματα

Νηρεύς: Θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για το 2017 - Στις 28 Μαρτίου 2018 τα ετήσια αποτελέσματα
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017 ανακοίνωσε ότι θα προτείνει η Νηρεύς κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017 ανακοίνωσε σήμερα (12/3/2018) ότι θα προτείνει η Νηρεύς κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2018.
Η Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ανακοίνωσε σήμερα το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2018:
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018: Ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Στοιχείων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2017 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.nireus.com),
Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018: Ετήσια ενημέρωση Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της εταιρείας,
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.
Η εταιρεία σημειώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS