Motor Oil: Στα 315,1 εκατ. τα κέρδη του 2017 - Στα 1,30 ευρώ το συνολικό μέρισμα

Motor Oil: Στα 315,1 εκατ. τα κέρδη του 2017 - Στα 1,30 ευρώ το συνολικό μέρισμα
Στα 315,1 εκατ. τα κέρδη του 2017 - Στα 7,84 δισ. ευρώ  κύκλος εργασιών του ομίλου
Αύξηση της τάξης του 7,64% σημείωσαν τα καθρά κέρδη μετά φόρων της Motor Oil για το 2017 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας στο επίπεδο των 315,1 εκατ. ευρώ.
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε τη χρήση 2017 σε αξία κατά ευρώ 1.486,6 εκατ. ή 23,39% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε η άνοδος του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 29,5% περίπου καθώς και η αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 5,59% (ΜΤ 14.932.198 το 2017 από ΜΤ 14.141.288 το 2016) ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την μικρή αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 2,06%.
Τόσο τη χρήση 2017 όσο και τη χρήση 2016 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών (αποθήκευτρα) από την “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E.”.Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου αφού οι πωλήσεις εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν σε ποσοστό 78,65 % επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2017 έναντι 74,16% το 2016 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 86,86% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2017 έναντι 81,30% το 2016).
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας τη χρήση 2017 διαμορφώθηκε σε ευρώ 5.739,4 εκατ. από ευρώ 4.511,9 εκατ. τη χρήση 2016 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,20%. Στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών της εταιρίας, επέδρασσαν οι ίδιες παράμετροι που διαμόρφωσαν την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του ομίλου
και οι οποίες έχουν ήδη αναφερθεί.
Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων της εταιρίας διαφαίνεται ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Διυλιστηρίου (οι πωλήσεις εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης της Ναυτιλίας ανήλθαν σε ποσοστό 82,28% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2017 έναντι 77,85% το 2016) καθώς και η
σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 92,37% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2017 έναντι 86,86% το 2016).
Το μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) του ομίλου διαμορφώθηκε τη χρήση 2017 στο ποσό των Ευρώ 899.506 χιλ. έναντι Ευρώ 804.255 χιλ. τη χρήση 2016, ήτοι αυξημένο κατά 11,84%.
Το μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) της εταιρίας διαμορφώθηκε τη χρήση 2017 στο ποσό των Ευρώ 625.774 χιλ. έναντι ευρώ 540.465 χιλ. τη χρήση 2016, ήτοι αυξημένο κατά 15,78%.
Διευκρινίζεται ότι το μικτό κέρδος της εταιρίας αυξήθηκε περαιτέρω το 2017 μετά τη σημαντική άνοδο στο 2016 επηρεαζόμενο θετικά από τα ενισχυμένα περιθώρια διύλισης (στον πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη του μικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρίας σε USD / ΜΤ τις χρήσεις 2016 και 2017) σε συνδυασμό με την εξέλιξη της ισοτιμίας USD έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία Ευρώ / USD 2017: 1,1297 έναντι 2016: 1,1069).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS