Μινωικές Γραμμές: Στα 4,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2017 - Στα 79,5 εκατ. ο κύκλος εργασιών

Μινωικές Γραμμές: Στα 4,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2017 - Στα 79,5 εκατ. ο κύκλος εργασιών
Στα 4,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Μινωικές Γραμμές για το 2017
Θετικές οικονοµικές επιδόσεις παρουσίασε η Μινωικές Γραμμές για το έτος 2017, αν και η εταιρεία επισημαίνει ότι τα οικονοµικά της αποτελέσµατα επιβαρύνθηκαν από τη σηµαντική αύξηση των διεθνών τιµών των καυσίµων, που συνετέλεσαν στην αύξηση του κόστους πωληθέντων.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (16/3/2018) η Μινωικές Γραμμές, τα καθαρά της κέρδη µετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών του οµίλου διαμορφώθηκε στα 79,5 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 20,1 εκατ. ευρώ.
Επιπρόσθετα, κατά την 31/12/2017, τα συνολικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιηµένο επίπεδο ανέρχονταν σε 284,3 εκατ. ευρώ (2,66 ευρώ ανά µετοχή).
Επίσης, ο τραπεζικός δανεισµός της εταιρείας διαµορφώθηκε στα 139,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα ανήλθαν στα 33,8 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, στη γραµµή της Κρήτης (Ηράκλειο-Πειραιάς), οι Μινωικές Γραµµές διατήρησαν την πρώτη θέση που παραδοσιακά κατέχουν στην αγορά αυτή.
Το 2017, η εταιρεία διακίνησε 684 χιλ. επιβάτες, 101 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 57 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα.
Τα µερίδια αγοράς στη συγκεκριµένη γραµµή ανήλθαν περίπου στο 65% για τους επιβάτες, στο 62% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και στο 46% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS