Νηρεύς: «Άλμα» 113,9% στα καθαρά κέρδη το 2017, στα 23,4 εκατ. ευρώ - Σε ιστορικά υψηλά τα λειτουργικά EBITDA, στα 30,1 εκατ.

Νηρεύς: «Άλμα» 113,9% στα καθαρά κέρδη το 2017, στα 23,4 εκατ. ευρώ - Σε ιστορικά υψηλά τα λειτουργικά EBITDA, στα 30,1 εκατ.
Κατά 113,9% εκτοξεύτηκαν τα καθαρά κέρδη της Νηρεύς
Σημαντική άνοδο των αποτελεσμάτων του ανακοίνωσε για το 2017 ο όμιλος Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες, υπερκαλύπτοντας τους στόχους που είχαν τεθεί στον προϋπολογισμό του 2017, με τα καθαρά κέρδη να «εκτοξεύονται» κατά 113,9% και τα λειτουργικά EBITDA να ανέρχονται σε ιστορικά υψηλά.
Ειδικότερα, τα συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα της χρήσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη 23,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 10,9 εκατ. ευρώ του 2016, σημειώνοντας «άλμα» 113,9%.
Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε σε 30,1 εκατ. ευρώ, από 27,3 εκατ. ευρώ το 2016, αύξηση κατά 10,3%, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο της ιστορίας του ομίλου.
Η αύξηση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης και στη μείωση του κόστους παραγωγής των ψαριών τα οποία υπερκάλυψαν την αρνητική επίδραση της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης.
Το EBITDA μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία ανήλθε σε 42,2 εκατ. ευρώ, έναντι των 22,4 εκατ. του 2016, κυρίως λόγω αυξημένων αποθεμάτων στις 31/12/2017 καθώς η εξέλιξη της ανάπτυξης της βιομάζας ψαριών κατά τη διάρκεια της χρήσης σημείωσε σημαντική βελτίωση φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 35 χιλ. τόνων.
Τα συνολικά προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 23,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση έναντι των κερδών του 2016, ύψους 7,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 196,6%.
Οι πωλήσεις του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 5,6% και ανήλθαν σε 206,7 εκατ. ευρώ, από 195,8 εκατ. το 2016.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων δράσεων στις χώρες όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται.
Οι πωλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας αυξήθηκαν κατά 5,6% και αντιστοιχούν στο 90,6% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου, ενώ η εξαγωγική δραστηριότητα ενισχύθηκε το 2017 κατά 7,1 εκατ. ευρώ, ήτοι 4,6% έναντι του 2016, και ανήλθε σε 163,2 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικά υψηλότερο επίπεδο πωλήσεων ψαριών επιτεύχθηκε λόγω της σημαντικής αύξησης των ποσοτήτων πώλησης οι οποίες έφτασαν, σε ισοδύναμο πρώτης ύλης ψαριών, στους 34,6 χιλ. τόνους, από 31,9 χιλ. τόνους το 2016 σημειώνοντας αύξηση κατά 8,6%.
Σημαντική ήταν η αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών το 2017, οι οποίες ανήλθαν σε 20,1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 4,8 εκατ. το 2016.
Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε 10,3 εκατ. ευρώ, έναντι των 6,6 εκατ. του 2016, συνεχίζοντας το επενδυτικό πλάνο που αφορά στη συγκέντρωση και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων καθώς και στις προγραμματισμένες επενδύσεις μείωσης του κόστους.
Παράλληλα, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), προ της επίδρασης από την αποτίμηση των δανείων του ομίλου σε εύλογη αξία, μειώθηκε κατά 10,3 εκατ. ευρώ, στα 161,3 εκατ. ευρώ, από 171,6 εκατ. ευρώ στις 31/12/2016.
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, διαμορφώθηκε στα 146,2 εκατ. ευρώ, από 154,7 εκατ. ευρώ το 2016.
To 2017 έγινε μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου και καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου οι τόκοι των δανείων.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 88.205.043,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 294.016.812 μετοχές με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ εκάστη.
Τα Ίδια Κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν σε 156,1 εκατ. ευρώ στις 31/12/2017.
Ο Αντώνης Χαχλάκης, διευθύνων σύμβουλος, της Νηρεύς δήλωσε:
«Είμαστε ενθουσιασμένοι καθώς το 2017 ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά αφού ξεπεράσαμε τους ήδη υψηλούς στόχους που είχαμε θέσει στον προϋπολογισμό του ομίλου σημειώνοντας τις υψηλότερες ποσότητες και αξίες πωλήσεων και ποσότητες παραγωγής ψαριών ενώ ταυτόχρονα, όσον αφορά στην κερδοφορία μας, το λειτουργικό EBITDA ανήλθε στο ιστορικό υψηλό των 30 εκ ευρώ.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης μας οδήγησαν σε υψηλή ρευστότητα και έτσι αφενός εξυπηρετήσαμε πλήρως το δανεισμό μας (καταβολή όλων των τόκων), αποπληρώνοντας παράλληλα μέρος του οφειλόμενου κεφαλαίου και αφετέρου υλοποιήσαμε το φιλόδοξο επενδυτικό μας πρόγραμμα που στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της παραγωγικής μας δυνατότητας καθώς και τη μείωση του συνολικού κόστους.
Έχουμε την πεποίθηση ότι η δυναμική πορεία της Νηρεύς σε συνδυασμό με την πιθανή έλευση νέου επενδυτή και την αναμενόμενη δημιουργία ενός μεγάλου εταιρικού σχήματος θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή ανάπτυξης στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, τον μεγαλύτερο εξαγωγικό κλάδο τροφίμων της χώρας».


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS