Η Grivalia Hospitality εξαγόρασε την ξενοδοχειακή μονάδα «Meli Palace» στην Κρήτη

Η Grivalia Hospitality εξαγόρασε την ξενοδοχειακή μονάδα «Meli Palace» στην Κρήτη
Η Grivalia Hospitality εξαγόρασε την ξενοδοχειακή μονάδα «Meli Palace» στην Κρήτη
Η Grivalia Properties ανακοίνωσε ότι η τουριστική της πλατφόρμα στην οποία διατηρεί 25% συμμετοχή, με την επωνυμία Grivalia Hospitality S.A. ολοκλήρωσε σήμερα (8/5) την εξαγορά της ξενοδοχειακής μονάδας «Meli Palace» στην Κρήτη.
Πιο συγκεκριμένα, η Grivalia Hospitality εξαγόρασε μέσω μίας κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας, τις μετοχές της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ Α.Ε., η οποία κατέχει το 100% του ακινήτου στο οποίο έχει ανεγερθεί το ξενοδοχείο. Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται σε προνομιακή παραθαλάσσια τοποθεσία στα Μάλια Κρήτης, έχει 158 δωμάτια σε οικόπεδο 104 περίπου στρεμμάτων και είναι εκμισθωμένο σε επιφανή ξενοδοχειακό λειτουργό.
Για την απόκτηση των μετοχών ελευθέρων υποχρεώσεων και εξαιρουμένων λοιπών στοιχείων του ενεργητικού, καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του συμφωνητικού τίμημα 9 εκατ. ευρώ.
Επίσης, έχει συμφωνηθεί επιπρόσθετο τίμημα 2 εκατ. ευρώ καταβλητέο σε δόσεις μέχρι και το 2022, καθώς και τίμημα 2 εκατ. ευρώ υποκείμενο στην εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων.
Το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελεί το πρώτο ξενοδοχείο σε λειτουργία που εντάσσεται στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Grivalia Hospitality.
Η Grivalia Hospitality συνεχίζει να αξιολογεί και να εξετάζει και άλλες επενδύσεις στον τουριστικό τομέα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της για δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της, τους ανθρώπους της και τις τοπικές κοινωνίες.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS