Νέος διευθυντής εσωτερικού ελέγχου στη Motor Oil

Νέος διευθυντής εσωτερικού ελέγχου στη Motor Oil
Νέος διευθυντής εσωτερικού ελέγχου στη Motor Oil
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνεται ότι ο κ. Χρήστος Παπαγκίκας, μέχρι πρότινος Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, ορίστηκε Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στη θέση του κ. Κωνσταντίνου Θανόπουλου που απεχώρησε λόγω συνταξιοδότησης στις 31 Μαΐου 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS