Μινωικές Γραμμές: Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με την Attica Συμμετοχών

Μινωικές Γραμμές: Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με την Attica Συμμετοχών
Την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Attica Συμμετοχών, η οποία προέβλεπε τη διάθεση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην Hellenic Seaways καθώς και την αγορά 2 πλοίων, ανακοίνωσε η εταιρεία Μινωικές Γραμμές
Την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την εταιρεία Attica Συμμετοχών, η οποία προέβλεπε τη διάθεση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία Hellenic Seaways (HSW) καθώς και την αγορά 2 πλοίων, ανακοίνωσε σήμερα (11/6/2018) η εταιρεία Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας, με ημερομηνία 26/10/2017, πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι ακόλουθες επιμέρους και αλληλεξαρτώμενες (en bloc) συναλλαγές:
- Πώληση από την εταιρεία Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. των 37.667.504 μετοχών της εταιρείας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 48,53% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, στην Attica Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών έναντι τιμήματος 78.500.000 ευρώ.
- Αγορά από την εταιρεία Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. του πλοίου “HIGHSPEED 7” από την εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 25.000.000 ευρώ.
- Αγορά του πλοίου “SUPEREFAST XII” από την εταιρεία Grimaldi Euromed SpA, θυγατρική του Ομίλου Grimaldi και κύριο μέτοχο των Μινωικών Γραμμών, το οποίο ανήκει στην εταιρεία ATTIΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 100% θυγατρική της ATTICA Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών, έναντι συνολικού τιμήματος 74.500.000 ευρώ.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι Μινωικές Γραμμές εκτιμούν ότι η υλοποίηση της παραπάνω συμφωνίας θα ενισχύσει περαιτέρω την ταμειακή θέση της εταιρείας καθώς και τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υγιή ανάπτυξη με την δραστηριοποίησή της σε νέες γραμμές.
Τέλος, σημειώνεται ότι οι εν λόγω συναλλαγές δεν επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS