Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις θυγατρικές Τουρκίας και Ρωσίας

Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις θυγατρικές Τουρκίας και Ρωσίας
Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της εταιρειών σε Τουρκία και Ρωσία προέβη η Πλαστικά Κρήτης
Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της εταιρειών σε Τουρκία και Ρωσία προέβη η Πλαστικά Κρήτης, προκειμένου να ενισχυθεί η κεφαλαιακή τους βάση, όπως ανακοίνωσε σήμερα (12/6/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ ενηµερώνει το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και το επενδυτικό κοινό ότι προκειµένου να ενισχυθεί η κεφαλαιακή βάση των θυγατρικών της εταιρειών έλαβαν χώρα οι ακόλουθες πράξεις:
1. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στην Τουρκία Senkroma SA κατά το ποσό των 3.499.967 ευρώ, που θα χρησιµοποιηθεί για την αποπληρωµή δανεισµού της εταιρείας και για την πραγµατοποίηση επένδυσης σε νέο µηχανολογικό εξοπλισµό.
Μετά την αύξηση, το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής διαµορφώνεται στο 99,97 %.
2. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στη Ρωσία Global Colors LLC κατά το ποσό των 1.827.411,17 ευρώ, που θα χρησιµοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS